Изабери језик:
Тема броја

ВЕРА, НАЦИЈА, ГЕОПОЛИТИКА

ИСКУШЕЊА ЕТНОФИЛЕТИЗМА У РЕЛИГИЈСКИМ МОТИВИМА ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ КОД СРБА

Сажетак

Савремено српско друштво опседнуто је вишеструким синдромима искључивости. Ова појава специфично је уочљива на политичкој сцени. Већ вишедеценијски је политика у Србији надмоћно поприште политикантске и идеолошки борбе, а маргинални је сусрет и диа­лектика политичких теорија, стратешких анализа и идејних путоказа. У таквој констелацији вредности искључивост је интензивно присутна без обзира да ли је левичарских опредељења или десничарске провениенције. Један од најважнијих сегмента у надметању политичких елита у Србији је и религија. Као једном препознат фактор у стварању и очувању националног идентитета, религија се користи као аргумент националистичке реторике али и анационалне демагогије. Оба приступа инструментализују становиште вере и стварају контраефекат од жељеног. Отуд проистиче пут патолошког патриотизма и шизофреног глобали­зма. У овом раду покушаћемо да представимо јасанији приступ религији. Она је активни састојак личности и део вредносне традиције српског народа. Етнофилетизам је њено насилно прилепљено Јанусово лице које, пошто делује блиско, омаловажава хришћанске врлине. Управо таква представа најчешћа је злоупотреба религије у политичкој мисли код Срба. Овим радом желимо да скренемо пажњу на значај истраживања ове теме и противљење њеном неразумном избегавању. Рад показује да политичка елита Србије веру користи као средство манипулације а не као средство за достигнуће боље личности, друштва и државе.

кључне речи:

Референце

  1. Ава Јустин, философске урвине, Београд, 2010.
  2. Билиг, Мајкл, Банални национализам, 20. век, Београд, 2009.
  3. Велимировић, Николај, Живот Светог Саве, Манастир Жича, 2008.
  4. Велимировић, Николај, Пролог, Сабрана дела, Графика, Шабац, 2001.
  5. Велимировић, Николај, Мисионарска писма, Сабрана дела, Графика, Шабац, 2001.
  6. Велимировић, Николај, Омилије, Сабрана дела, Графика, Шабац, 2001.
  7. Велимировић, Николај, Мисли о добру и злу, Верзал, Зрењанин, Велимировић, Николај, Мисионарса писма, Верзал, Зрењанин, 2009. Велимировић, Николај, Молитве на језеру, српска књига, Рума, 2006.
  8. Велимировић, Николај, Српски народ као теодул, Београд, 2010.
  9. Николај Жички, Омилије, Линц, 2001
  10. Грол, Милан, Искушења демократије, Службени гласник, Београд, 2005.
  11. Данилевски, Николај, Русија и Европа, Службени лист СРЈ, 1994.
  12. Достојевски, М.Ф, Дневник писателја; Дневник писца 1876, Бео­град, Партизанска књига, 1981,
  13. Епископ Николај, Мисли о добру и злу, Линц, 2000.
  14. Ћосић, Добрица, Српско питање у 20. веку, Службени гласник, Београд, 2009.
  15. Ћосић, Добрица, У туђем веку, Службени гласник, Београд, 2010.
  16. Ћосић, Добрица, Босански рат, Службени гласник, Београд, 2012.
  17. Ђурић, Милош, Културна историја и рани филозофски списи, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.
  18. Ђурић, Михаило, Србија и Европа, Бигз, Београд, 2003, стр. 165.
  19. Ђурић, Михаило, Хуманизам као политички идеал, Службени гласник, сабрани списи, књига 2, Београд, 2009.
  20. Ђурић, Михаило, Стихија савремености, Службени гласник, сабрани списи, књига 5, Београд, 2009.
  21. Ђурић, Михаило, Утопија измене света, мит, наука, идеологија, Службени гласник, сабрани списи, књига 6, Београд, 2009.
  22. Ђурић, Михаило, Изазов нихилизма, искуство разлике, Службени лист СРЈ, Београд, 1997
  23. Евдокимов, Павле 2009, Православље, Службени гласник, Београд, 2009.
  24. Елијаде, Мирча Историја веровања и религиозних идеја, Просвета, Београд, 1991.
  25. Елијаде, Мирча, Свето и профано, Нови Сад, Сремски Карловци, 2004.
  26. Хамилтон, Малком, Социологија религије, Клио, Београд, 2002.
  27. Fromm, Erich, Escape from Freedom, New Yor, 1941; Ерих Фром, Бекство од слободе, Нолит, Београд, 1989.
  28. Јеротић, Владета, Мирослав Ивановић, Религија између истине и друштвене улоге, Дерета, Београд, 2009
  29. Јеротић, Владета, Вера и нација, Бесједа, Арс либри, Београд, 2004.
  30. Јеротић, Владета, Есеји, психолошке и религијске теме, Матица српска, Нови Сад, 2009.
  31. Јеротић, Владета, Човек и његов идентитет, Феникс либрис , Бео­град, 2011.
  32. Јеротић, Владета, Изазови хришћанству у 21. веку, Драспар партнер, Београд, 2011.
  33. Јеротић, Владета, Хришћанство и психолошки проблеми човека, Будућност, Нови Сад, 2011.
  34. Јеротић, Владета, Индивидуација и (или) обожење Хришћанство и психолошки проблеми човека, Будућност, Нови Сад, 2011.
  35. Јеротић, Владета, Између националног и религијског идентитета и глобализма, Луча, бр. 2/3, Београд, 16-20.
  36. Јовановић, Слободан Културни образац, Стубови културе, Београд, 2005.
  37. Јовановић, Слободан, Из историје политичких доктрина, Геца Кон, Београд, 1990.
  38. Јовић, Саво, Утамничена црква: страдање свештенства Српске православне цркве од 1945. до 1985. године, Београд, 2001.
  39. Кецмановић, Душан, Рационално и ирационално у национализму, 20. век, Београд, 2004.
  40. Кнежевић, Божидар, Принципи историје, Досије, Београд, 2007.
  41. Костић, Лаза, О Змају, Матица српска, Нови Сад, 1989.
  42. Константиновић, Радомир, Филозофија паланке, Нолит, Београд, 1991.
  43. Милосављевић, Оливера, Чињенице и тумачења, два разговора са Латинком Перовић, Хелсинсшки одбор за људска права у Србији, сведочанства 37, Београд, 2010.
  44. Милошевић, Никола, Достојевски као мислилац, Белетра, Београд, 1990.
  45. Национални идентитет и суверенитет у југоисточној Европи, Зборник радова, Историјски институт САНУ Београд, 2002.
  46. Одабрана дела Сигмунда Фројда, пета књига, Матица српска, Нови Сад, 1970.
  47. Ортега и Гасет, Хорсе, Европа и идеја нације, Београд, 2003.
  48. Пеликан, Јарослав, Хришћанско предање, Историја развоја догма­та, том, Службени гласник, 2010.
  49. Попер, Карл, Беда историцизма, Дерета, Београд, 2009.
  50. Поповић, Јустин, Философија и религија Ф. М. Достојевског, Достојевски о Европи и словенству, Манастир Ћелије, Београд, 1999.
  51. Поповић, Јустин, Догматика православне цркве, Манастир Ћелије, Београд, 2003.
  52. Патријах Павле, Да нам буду јаснија нека питања наше вере, Београд, 2007.
  53. Патријарх Павле, Православље у савременом свету, Београд, 2010.
  54. Радић, Радмила, Вером против вере, држава и верске заједнице у Србији 1945-1953, Београд, 1995.
  55. Слијепчевић, Ђоко, Историја Српске православне цркве, књига 3, За време другог светскограта и после њега, Београд, 2002.
  56. Рашковић, Јован, Луда земља, Београд, 1990.
  57. Свети Јован Златоуст, О сујети и како треба родитељи да васпитавају децу, Манастир Острог, 2010.
  58. Тодорова, Марија, Имагинарни Балкан, Век, Београд, 2006.
  59. Тојнби, Арнолд, Истраживања историје, Просвета, Београд, 1970.
  60. Токвил, Алексис, О Демократији у Америци, Сремски Карловци, 2002.
  61. Шулце, Хаген, Држава и нација у европској историји, Београд, 2002.
  62. Шпенглер, Освалд, Пропаст Запада, Књижевне новине, Београд, 1989.
  63. Фром, Ерих, Бекство од слободе, Нолит, Београд, 1989.

  Чланци

  1. Брубејкер Роџес, ”Национализам у новом контексту: феномен националног и национално питање у новој Европи”; Реч, бр. 72, 2003, стр. 283-336.
  2. Baumgarten, Elias, ‘’In search of a morally acceptable nationalism”, Jo­urnal of Ecumenical Studies, 42:3, Summer 2001.
  3. Бодрожић, Ђуро, ”Идеологија и религија”, Институт за политичке студије, Политичка ревија, број 2/2011, стр. 147-157.
  4. Владимирнова, Анастасија Митрофанова, ”Интеграција православног света”, Институт за политичке студије, Национални интерес, број 2/2010, стр. 69-88.
  5. Јовановић, Марко ”Секуларизам и његови изазови”, Православни мисионар, јануар, фебруар 2012, стр. 46-52.
  6. Марковић, Саша, ”Дискурс о националном идентитету Срба у Хрватској почетком 90-тих година прошлог века”, Зборник радова Српско-Хрватски односи у 20 веку двадесет година од почетка рата, Нови Сад, 2011, стр. 57-75.
  7. Марковић, Саша, Бесермењи, Снежана, ‘’Културни националнизам’’ у политичкој мисли код Срба почетком 20. Века, Институт за поли­тичке студије, Српска политичка мисао, број 4, 2011. стр. 377-394.
  8. Марковић, Саша, ”Хоризонти Слободана Јовановића”, Зборник радо­ва Европске идеје, античка цивилизација и српска култура, Друштво за античке студије Србије, Службени гласник, Београд 2008.
  9. Милошевић, Зоран, “Религија и национални идентитет од прозели­тизма до модерних социјалних технологија”, Институт за политичке студије, Српска политичка мисао, број 4, 2011. стр. 355-375.
  10. Стојадиновић, Миша, Изазови формирања идентитета у савременом друштву, Институт за политичке студије, Политичка ревија, број 3/2001, стр. 69-83.
  11. Стојановић, Љубивоје, ”Екуменизам и етнофилетизам, православни поглед”, http://www.scribd.com/doc/.
  12. Суботић, Момчило, ”Српски национални идентитет: историјски и савремени изазови”, Институт за политичке студије, Политичка ревија, број 3/2001, стр. 1-35.

  Штампа

  1. Слога, 1910.
  2. Блиц, 2011.
  3. НИН, 2012.
  4. http://radiosvetigora.wordpress.com.
  5. http://www.dverisrpske.com.
  6. http://www.blic.rs/Vesti/Politika/280418/Nema-preceg-posla—od-dobrih-odnosa-sa-susedima.
  7. http://www.svetosavlje.org.
  8. http://www.spc.rs.
периодика Политичка ревија 4/2012 УДК: 322+321.01(497.11 241-266