Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИЗАЗОВИ, РИЗИЦИ И ПРЕТЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ИРЕГУЛАРНЕ МИГРАЦИЈЕ КАО ИЗАЗОВ РЕГИОНАЛНОЈ И НАЦИОНАЛНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Феномен ирегуларних миграција, у форми безбедносног изазова у регионалном и националном оквиру, анализиран је са два аспекта. Први је изазов који генерише сама ирегуларна миграција. Он се примарно односи на пораст небезбедности у смислу присуства криминала од стране понајпре кријумчарских група, али и самих појединаца из редова мигрантске популације, што утиче на узнемиреност становништва – углавном на локалитетима близу граница са земљама даљег транзита или коначног одредишта. Такође, овај изазов односи се и на већ вишедеценијску опасност од инфилтрирања појединаца или група које могу да се доведу у везу са тероризмом. Други, и у овом тренутку ништа мање значајан, је изазов тзв. претераног одговора усмереног према припадницима мигрантске популације, са израженим генеричким потенцијалом за даљу екстремизацију европских друштава, али и на регионалну и националну безбедност.  Стога се у раду анализирају наведени изазови и, кроз упоредну анализу између шире-европског и регионалног контекста, покушава утврдити њихова међузависност.

кључне речи:

Референце

  Ђорић, Марија. 2017. „Мигрантска криза као генератор десничарског и исламистичког екстремизма у Европи”, Политичка ревија vol. 51 (1). 39-54.

  Јаковљевић, Драган. 2023. „Према извештају мађарских безбедносних служби – Талибани контролишу шверц миграната у Србији”, Политика, 7. новембар.

  Службени гласник РС. 2018. „Стратегија супротстављања ирегуларним миграцијама у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године”. број 105. од 29. децембра

  Суботић, Милован. 2022. Миграције и екстремизам, Медија центар Одбрана, Београд

  Шекарић, Невена. 2016.  „Секуритизација миграција: Хјусмансов приступ и три домена небезбедности”. Годишњак факултета безбедности. 95-110.

  Adida, C. L., Laitin, D. D., and Valfort, M. 2010. “Identifying barriers to Muslim integration in France”. PNAS, 107(52), 22384–22390.

  Birnbaum, Michael and Quentin Ariès. 2018. “Belgium ends Saudi mosque lease, citing ‘foreign interference’ and extremism”, The Washington Post. March, 19.

  Bozkurt, Abdullah. 2022. “Erdoğan wants Turks, Muslims in Europe to mobilize for Allah’s cause, rally behind one nation, one flag, one state”. Nordic Monitor. March 21.

  Castles, Stephen. 2012. “Immigration and asylum: Challenges to European identities and citizenship”. In: D. Stone (Ed.), The Oxford handbook of postwar European history. Oxford University Press.

  Caulcutt, Clea and Nicholas Vinocur. 2023. “Clash of civilizations looms over EU elections”, Politico, December 1.

  Chebel d’Appollonia, Ariane. 2015. “The Securitization of Immigration and Integration Governance”. Migrant Mobilization and Securitization in the US and Europe. Palgrave Macmillan.  pp 15–35

  Chiappa, Claudia. 2023. “Swedish PM rebukes far-right leader who said mosques should be flattened”. Politico. November 27.

  Cosic, Jelena, Lawrence Marzouk and Ivan Angelovski. 2018. “British Nationalist Trains Serb Far-Right for Online War”. Balkan Insight. May 1, 2018. https://balkaninsight.com/2018/05/01/british-nationalist-trains-serb-far-right-for-online-war-04-30-2018/  

  Dobson, John. 2021. “Europe is struggling with the problem of Islamist extremists”. The Sunday Guardian. January 2.

  Doty, Roxanne. 1996. “Immigration and national identity: constructing the nation”. Review of International Studies, 22 (03), 235–255.

  Đorić, Marija. 2021. Ekstremizam i nova realnost: svet u doba koronavirusa. Beograd: Institut za političke studije

  Đorić, Marija. 2022. “Challenges faced by young scholars in researching extremism”, The Policy of National Security, Year XIII, Special Issue 2022. pp. 7-21. str. 16. https://doi.org/10.22182/pnb.specijal2022.1  

  Đurić, Jovan. 2023. “Incidenti na severu Srbije: Sve češći oružani sukobi između grupa krijumčara migranata”, Euro News, 2. avgust.

  European Migration Network. 2014. “Asylum and Migration Glossary 3.0. Brussels”. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary/i_en

  Eyes on Europe. 2020. “Explaining the Main Drivers of Anti-Immigration Attitudes in Europe”. November 30.

  France 24. 2021. “French far-right party founder Jean-Marie Le Pen faces new hate trial”. January 9. https://www.france24.com/en/france/20210901-french-far-right-party-founder-jean-marie-le-pen-faces-new-hate-trial  

  Guveli, Ayse and Lucinda Platt. 2023. “Religiosity of Migrants and Natives in Western Europe 2002–2018: Convergence and Divergence”, European Journal of Population. Vol. 39, No 9.

  Hameršak, Marijana i Bojan Mucko. 2023. „Pušbek”. Erim. 26. maj. 2023.

  Huysmans, Jef . 2001. “The European Union and the Securitization of Migration”. Journal Common Market Studies. Volume 38, Issue 5. pp. 751-777.

  Huysmans, Jef. 2006. The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU. New International Relations Series. London, UK: Routledge.

  Inotai, Edit. 2023. “Hungary intelligence warns of taliban involvement in migrant smuggling at Serbia border”. Reporting Democracy. November 3.

  IOM. 2018. “Key migration terms” https://www.iom.int/key-migration-terms  

  Jackson, Dille. 2023.  “Religious Discrimination against Muslims in France”. Ballard Brief. www.ballardbrief.byu.edu.

  Lažetić, Marina. 2021. Migration, Extremism, & Dangerous Blame Games: Developments & Dynamics in Serbia. Washington, D.C.: RESOLVE Network, 2021.

  Michela Polovina, Eva. 2022. “What is Driving the Rise of Anti-Immigration Sentiment in Europe?”.  Berkeley Political Review. December 9.

  Migration Data portal. 2022. “Irregular migration”. September 29. https://www.migrationdataportal.org/themes/irregular-migration  

  Norris, P. and Inglehart, R. 2011. Sacred and secular: Religion and politics worldwide. Cambridge University Press.

  Palander, Jaana, et. al.  2023. “International Human Rights Frameworks in Relation to National Family Reunification Policy and Administrative Practice”. Forced Migration and Separated Families. March 16. pp 15–40.

  Parliamentary Assembly. 2006. “Resolution 1509 of the Council of Europe Parliamentary Assembly”. June 27. https://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html-en.asp?fileid=17456

  Pew Research Center. 2017. “Europe’s Growing Muslim Population”, November 29.2017. https://www.pewresearch.org/religion/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/  

  Politika. 2022.  „Iza incidenta na Horgošu stoji organizovani kriminal”, 27. novembar

  Puga, Jimena. 2021. “Post-Cold War securitization in the European Union”, Global Affairs and Strategic Studies. Universidad de Navarra. September 24.

  Radio Slobodna Evropa. 2022. „Zvaničnici Srbije, Mađarske i Austrije potpisali memorandum o saradnji na zaštiti granica”. 16. novembar.  https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-madjarska-austrija-migranti-memorandum-saradnja/32133849.html

  Radio Slobodna Evropa. 2023. „Poljski premijer upozorio na ‘islamske borce’ među migrantima, 12. oktobar.

  Regional Cooperation Council. 2021. “70% of Western Balkan citizens believe that incoming migrants are a security risk”. November 8. 2021. https://www.rcc.int/news/735/70-of-western-balkan-citizens-believe-that-incoming-migrants-are-a-security-risk  

  Rose, Steve. 2022. “A deadly ideology: how the ‘great replacement theory’ went mainstream”, The Guardian, Jun 8.

  Sauer, Pjotr and Geert Wilders. 2023. “The Dutch far-right figurehead sending a chill across Europe”. The Guardian, November 23.

  Shankar, Priyanka. 2023. “Does the EU have hijab bans?”. Deutche Welle. January 31.

  Sironi, A., C. Bauloz and M. Emmanuel (eds.). 2019. “Glossary on Migration. International Migration Law”, No. 34. International Organization for Migration (IOM), Geneva.

  Subotić, Milovan. and Mitrović Miroslav. 2023. “European security and the migrant crisis”, in: Subotić, M., Cioculescu, S. eds. Strategic Intersections: The New Architecture of International Security. Strategic Researche Institute and Institute, Belgrade and Institute for Political Studies of Defense and Military History, Bucharest. 114-128. p. 121.

  Subotić, Milovan. and Pejić, Igor. 2023. “Extremism as a Security Factor in the Western Balkans”, Monitor Strategic Vol XXIV, No 3-4. Institute for Political Studies of Defense and Military History, Busharest. ISSN 1582-3156, pp. 27-36. https://ispaim.mapn.ro/webroot/fileslib/upload/files/Monitor%20Strategic/ms342023%20final.pdf  

  Subotić, Milovan. and Mitrović, Miroslav. 2018. “Hybrid Nature of Extremism: Cohesive Characteristics of Ethno-Nacionalism and Religious Extremism as Generators of Balkan Unsecurity”, Vojno delo 70 (1), International Edition, 1/2018 (22-33). p. 30. DOI: 10.5937/vojdelo1801022S

  Swiss Info. 2009.  “Minaret ban approved by 57 per cent of voters”. November 29. https://www-swissinfo-ch.translate.goog/eng/life-aging/minaret-ban-approved-by-57-per-cent-of-voters/7793916?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sr&_x_tr_hl=sr&_x_tr_pto=sc  

  Šinković, Norbert. and Iva Martinović. 2023. „Bez dokaza za tvrdnje Mađarske o vezama krijumčara izbeglica u Srbiji sa talibanima”. Radio Slobodna Evropa, 16. novembar

  UNHCR. 2018. Why ‘Undocumented’ or ‘Irregular’? Why Not ‘Illegal’? https://www.unhcr.org/cy/wp-content/uploads/sites/41/2018/09/TerminologyLeaflet_EN_PICUM.pdf  

  Vespe, Michele, Fabrizio Natale and Luca Pappalardo. 2017. “Data sets on irregular migration and irregular migrants in the European Union”. Migration policy practice. Vol. VII, Number 2, April–September 2017. pp 26-33.

  Vollmer, Bastian. 2011. “Irregular migration in the UK: Definitions, pathways and scale”. The Migration Observatory Briefing.

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 1/2024 1/2024 УДК: 314.15:351.861(497.11) 45-68