Izaberi jezik:
Tema broja

DIVERZITET MARGINALIZOVANIH GRUPA KAO IZAZOV SOCIJALNE POLITIKE I SOCIJALNOG RAD

Interkulturalno obrazovanje u Srbiji, Regulativni okvir, stanje i mogućnost za razvoj

Sažetak

Prikaz knjige:
Danijela S. Perović, Tijana Jokić, Interkulturalno obrazovanje u Srbiji, Regulativni okvir, stanje i mogućnost za razvoj, Centar za obrazovne politike, Beograd, 2016.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 3/2020 3/2020 УДК 371:316.73(082)(049.3) 97-100
ç