Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА И САВРЕМЕНО ДРУШТВО

ИНТЕГРАЦИОНО ПОЉЕ ПОЛИТИЧКОГ ЛЕГИТИМИТЕТА – ПРИМЕР СРБИЈЕ

Сажетак

Циљ овога рада је да укаже на домашаје, значај и примену интеграционог поља политичког легитимитета у политичком животу Србије. Аутор је пришао предмету истраживања из неколико методских угло­ва. Најпре је дефинисао предметно подручје бављења користећи најшире схваћену методу анализе садржаја. Потом је у другом делу рада користио низ метода базираних на: упоредном методу, методу индукције и синтетичком методу. На овај начин остварен је јасан увид у предмет истраживања. Истовремено, аутор је истраживао предмет у пољу примењене политике покушавајући да укаже на основне смернице и правилности испитиваног као реалног политичког феномена.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић, Слободан: “Напредњачка Велика идеја”, http://www.nspm.rs/politicki-zivot/naprednjacka-velika-ideja.html, од 19. фебруара 2010.
  2. Антонић, Слободан: “Опозиција пред изазовима кризе”, http://www. nspm.rs/politickizivot/opozicijapredizazovimakrize.html, од 28. јануара 2010.
  3. Антонић, Слободан: “Парламентаризм у Србији после 2000-те го­дине”, Социолошки преглед, бр. 3-4/03: 209-224, Београд, 2003.
  4. Бек, Ханс-Георг: Византијски миленијум, Clio Глас српски, Београд Бања Лука, 1998.
  5. Bоtero, Giovanni: Ragione di stato, Introduzione Carlo Morandi, Bolog­na, 1930.
  6. Вукадиновић, Ђорђе: “Демократски савез европског народа Србије”, http://www.nspm.rs/kolumnedjordjavukadinovica/demokratskisavezevropskognarodasrbije.html, од 1. октобра 2008.
  7. Вукашиновић, Милорад: Тренутак истине, Елементи, Београд, 2006.
  8. Вукомановић, Дијана: “Динамика партијског система Србије”, Српска политичка мисао, бр.1-2/05:29-52, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  9. Јовановић, Милан: Политичке институције у политичком систему Србије, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  10. Кнежевић, Милош: Жамор кризе, Београд, 2008.
  11. Lasswell, Harold Dwight: The future of political science, Aldine Transac­tion, 2005.
  12. Лилић, Стеван: Схватања Слободана Јовановића о тзв. држави масе, сепарат Правног факултета, Београд, 1991.
  13. Merriam Е. Charles: Political Power, Mc Graw Hill, New York-London, 1934.
  14. Петровић, Драган: “Српско друштво и политичке странке – време транзиције 2000-2006”, Политичка ревија, 1-2/06:89-104, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  15. Podunavac, Milan: Politički legitimitet, Rad, Beograd, 1988.
  16. Станковић, Владан: “Друштвени слојеви као бирачка база политичких странака у Србији”, Политичка ревија, бр. 1/07:11-22, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  17. Станковић, Владан: “Партократија међу демократским институцијама Републике Србије”, Политичка ревија, бр. 3/09: 17-26, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  18. Становчић, Војислав: Моћ и легитимност, Службени гласник, Београд, 2006.
  19. Суботић, Момчило: “Интелектуалци и српско питање 1990. године”, Политичка ревија, 5/06:487-506, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  20. Суботић, Момчило: “Владавина ДОС: од петокотобарске револуције до распада коалиције”, Политичка ревија, 2-4/07: 435-460, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  21. http://sr wikipedia.org/srel/Легитимитет
  22. http://it.wikipedia.org/wiki/Ragion_di_Stato
  23. Чавошки, Коста: Увод у право – основни појмови и државни облици, Драганић, Београд, 1995.
  24. Chatelet François, Duhamel Oliver, Pisier Evelyne: “Hegel”, Dictionnaire des œuevres politiques: 305-319, Présses Universitaires de France, 1986.
периодика Политичка ревија 2/2010 УДК: 321. 01(497.11) 103-120