Tema broja

Socijalna politika

INTEGRACIJA IZBEGLIH I INTERNO RASELJENIH LICA NA TERITORIJI OPŠTINE ALEKSINAC

Sažetak

Na teritoriji opštine Aleksinac, prema popisu iz 2011. godine živi nešto više od 50.000 stanovnika, a prema podacima kojima raspolaže Služba povereništva za izbegla i interno raseljena lica, boravilo je preko 5.000 izbeglih i
2.000 interno raseljenih lica, a njih preko 3.000 su u ovom trenutku našli utočište na području opštine što je oko 6% ukupnog broja građana opštine Aleksinac. To je broj lica koji lokalna zajednica ne sme nikako zanemariti.
U skladu sa Nacionalnom strategijom za rešavanje pitanja izbeglih i interno raseljenih lica, Opština Aleksinac je realizovala aktivnosti u cilju poboljšanja životnih uslova, smanjenju siromaštva i povećanju integracije izbeglih
i interno raseljenih lica. Formiranjem Saveta za upravljanjem migracija objedinjeni su svi bitni subjekti u lokalnoj zajednici i stvoreni su neophodni uslovi za konstantno praćenje problema, koordinaciju i realizaciju ciljeva. Lokalna zajednica je do sada kroz različite pristupe i načine, a prevashodno preko Službe povereništva za izbegla i raseljena lica, učestvovala u realizaciji mnogobrojnih aktivnosti i projekata u cilju podrške izbeglim i interno raseljenim licima. Sve te aktivnosti i projekti (izgradnja stanova, školovanje, socijalna zaštita, pravna pomoć i dr.) su vodile i treba i dalje da vode ka većoj, sve do potpune integracije izbeglih i interno raseljenih lica u lokalnu i širu zajednicu. Opština Aleksinac je usvojila Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji u opštini Aleksinac. Strateški okvir ovog plana je određen u strateškim dokumentima pre svega u Nacionalnoj strategiji za rešavanje pitanja izbeglih i interno raseljenih lica kao i u Strateškom planu za ekonomski razvoj opštine Aleksinac kao i Strateškom planu za za razvoj socijalne zaštite opštine Aleksinac.

Ključne reči:

Reference

  1. A New Beginning: Refugee Integration in Europe UNHCR, 2013.URL: http://www.refworld.org/docid/522980604.html
  2. Анализа положаја интерно расељених лица са Косова у Србији. Закон и пракса, UNHCR, PRAXIS, Београд, 2007.године
  3. Вучић, Оливера; Качапор, Захера, Најбоље праксе у имплементацији локалних акционих планова за решавање питања избеглих, интерно
   расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији, Међународна организација за миграције – Мисија у Србији, Београд
  4. Драгојевић, Мила, Тhe Politics of Refugee Identity: Newcomers in Serbia from Bosnia and Herzegovina and Croatiac, 1992-2009, A Dissertation
   Submitted in Partial Fulfillment of Requirements for the Degree of Dr of Philosophy, Providence, Rhode Island, 2010.
  5. Закон о миграцијама, Сл.гласник РС, бр. 107/2012
  6. Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији у
   Општини Алексинац у периоду 2013.-2016.године. Преузето са: http://www.aleksinac.org/index.php/o-gradu-i-okolini/geografski-polozaj
  7. Лукић, Весна, Две деценије избеглиштва у Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2015.године
  8. Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица , Преузето са: https://www.minrzs.gov.rs/files/doc/porodica/strategije/Nacionalna%20strategija%20-%20izbegla%20i%20interno%20raseljena%20lica.pdf
  9. Општине и региони у Републици Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2017. Преузето са:                                                    http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2017/pdf/G20172023.pdf
  10. Рашевић, Мирјана, „Миграције и развој у Србији“, Међународна организација за миграције (ИОМ), Београд, 2016, стр. 36
  11. Спирић, Миодраг, Историја Алексинца и околине до краја прве владавине Кнеза Милоша, Центар за културу Алексинац, Алексинац, 1995.године
  12. Стратегије Репубилике Србије можете преузети на званичном сајту Владе Републике Србије пратећи линк http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=45678
  13. Стратешки план развоја социјалне заштите општине Алексинац за период 2017.-2022, „Сл.лист Општине Алексинац“ бр. 30/2016
  14. Стање и потребе интерно расељених лица, Комесеријат за избеглице и миграције Републике Србије, УНХЦР, Београд, 2017.
PERIODIKA Socijalna politika 2-3/2017 2-3/2017 УДК 364-054.7(497.11) 101-114
ç