Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

INSTITUCIONALNI OBLICI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Sažetak

Zaštita životne sredine predstavlja goruće pitanje sa kojim se susrećemo na početku 21. veka. Sa ovim problemom se suočavaju sve zemlje bez obzira na stepen njihove ekonomske razvijenosti. Porast tehnološkog razvoja, neracionalno korišćenje prirodnih resursa, neregulisanje odlaganja otpada, sve su to problemi koji utiču na sve građane bez obzira u kojoj se oni državi nalazili. Ovakvo stanje naročito zabrinjava ako se ima u vidu činjenica da je veliki broj prirodnih resursa ograničen i neobnovljiv. Uništavanjem ovih resursa čovečanstvo se može naći u bezizlaznoj situ­aciji te je neophodno preduzeti sve moguće mere zarad zaštite životne sredine. Ovaj rad ima za cilj da pokaže koji su institucionalni oblici zaštite životne sredine razvijeni u Srbiji. U tom smislu mi smo u našem radu pokušali da damo jednu sažetu analizu ovih institucionalnih oblika fokusirajući se pre svega na: subjekte za zaštitu životne sredine, obaveze institucija i na oblasti zaštite životne sredine.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Закон о заштити животне средине, Службени гласник РС, бр. 36/2009.
  2. Конвенција о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине, Службени гласник РС, бр. 38/2009. Meђународни уговори
  3. Извештај о стању животне средине Агенција за заштиту животне средине
  4. Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини, Службени гласник РС, бр. 54/1992.
  5. Закон о рибарству, Службени гласник РС, бр. 35/94, 38/1994 и 101/2005 и подзаконски акти који проистичу из овог закона
  6. Закон о амбалажном отпаду, Службени гласник РС, бр. 36/2009.
  7. Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине, Службени гласник РС Међународни угово­ри, бр. 38/2009.
  8. Вера Арежина, „Еколошке миграције”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, бр. 4/2006.
  9. Никлановић Мирјана, Миљановић Томка, ,,Допринос наставе биологије у области екологије и животне средине’’, Педагошка стварност, бр. 5-6/2008.
  10. Милановић Мишко, „Mogućnost informacionog povezivanja Srbije sa svetskim institucijama koje se bave zaštitom životne sredine’’, Зборник радова Географског факултета, 2002.
  11. Биочанин Радомир-Раде, Амиџић Бранка, Васовић Весна, „Kvantifikovanje uticaja na životnu sredinu u održivom razvoju do kvaliteta živo­ta”, ИМК-14 – Истраживање и развој, 2007.
  12. Вељковић Небојша, „Ekonomija i ekologija izazov budućnosti’’, Теме, Филозофски факултет, Ниш, бр. 3/2006.
PERIODIKA Politička revija 4/2010 УДК: 502.1(497.11) 77-188
ç