Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

INSTITUCIONALNE OSNOVE NOVOG MODELA PRIVREDNOG RAZVOJA SRBIJE

Sažetak

Višedecenijska loša reformska praksa ekonomije u Srbiji nameće neophodnost istraživanja i analize reformi iz jednog drugačijeg ugla. Više se ne može kriviti sam proces tranzicije koji predugo traje, već se mora postaviti pitanje, zbog čega je tako? Pored svih nedaća koje su zadesile Srbiju u poslenjih dve decenije, ipak se stiče utisak da je proteklo i više nego dovoljno vremena da se politički sistem stabilizuje, a da se ekonomija oporavi. Posebno ako imamo u vidu skromne ekonomske potencijale Srbije. U radu ćemo ponuditi jedan novi pristup analize ekonomskih reformi u Srbiji, koji će naglasiti ulogu i značaj institucija za efikasno sprovođenje istih. Nijedna zemlja, pa ni Srbija, svoj privredni rast i razvoj, na srednji i dugi rok, ne može ostvariti bez kvalitetnih institucija. Pokušaćemo da odgovorimo na pitanja zašto Srbija zaostaje u ekonomskim reformama, te da na osnovu dobijenih odgovora ponudimo i jedan novi pristup ekonomskim reformama koji će se bazirati na novim institucionalnim osnovama.

Ključne reči:

Reference

  1. Аџић Софија, „Институционални оквир за повећање ефикасности индустријске политике у Србији“, у: Контроверзе економског развоја у транзицији – Србија и Западни Балкан, ред. Божидар Церовић и Милица Увалић, Научно друштво економиста са Академијом економских наука и Економски факултет у Београду, 2011.
  2. Беговић Борис, Институционални аспекти привредног раста, Службени гласник, Београд, 2011.
  3. Церовић Божидар, Транзиција – замисли и остварења, ЦИД Економски факултет, Београд, 2012.
  4. Хасе Х. Р., Шнајдер Х., Вајгелт К., Лексикон социјалне тржишне привреде, Konrad-Adenauer-Stiftung, Београд, 2005.
  5. Лековић Властимир, Институционална економија, Економски факултет, Крагујевац, 2010.
  6. North C. Douglass, Институције, институционална промјена и економска успјешност, Masmedia, Загреб, 2003.
  7. Остром Елинор, Управљање заједничким добрима – еволуција институција за колективно дјеловање, Наклада Јесенски и Турк, Загреб, 2006.
  8. Сокић Сретен, Економија Србије, C-print, Београд, 2011.
  9. Сокић Сретен, „Економија и економске институције“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Година (XXV) XII, vol. 36, бр. 2., Београд, 2013., стр. 185 – 206.
  10. Шумпетер Јозеф, Теорија привредног развоја, Службени гласник, Београд, 2012.
  11. Увалић Милица, „Проблеми досадашњег модела развоја Србије“, у: Нова стратегија развоја привреде Србије – изазови економске политике у 2011. години, ред. Јуриј Бајец и Миомир Јакшић, Научно друштво економиста Србије са Академијом економских наука и Економски факултет у Београду, 2011.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2014 УДК 330.34+338.2(497.11) 287-304
ç