Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

ИНСТИТУЦИЈЕ КАО ПАРАДИГМЕ

Сажетак

Осврт: Парадигме у међународним односима из угла „Структуре научних револуција“ Т. Куна.

кључне речи:

Референце

    1. Томас С. Кун, Структура научних револуција, Нолит, Београд,
    2. David Marsh i Gerry Stoker, Teorije i metode političke znanosti, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005.
    3. Sonja Pavlović, Tomas Kun: revolucionar, preuzeto sa: http://mindreadingsblog.wordpress.com/2013/01/08/tomas-kun-revolucionar
    4. Pranav Shah, Paradigms, Revolutions, and International Relations: Insights from Kuhn’s Structure, преузето са http://www.bharat-rakshak.com/SRR/Volume21/shah.html
    5. Jacobus Schoema, International Relations and Change: A Kuhnian Interpretation, November 2005, преузето са http://eprints.ru.ac.za/248/1/Schoeman-PhD.pdf
периодика Српска политичка мисао 1/2014 УДК 001.892:327” 285-291