Izaberi jezik:
Tema broja

IZ POLITIČKE ISTORIJE, POLITIKE MEDIJA I POLITIKE BEZBEDNOSTI

INFORMATIVNI SADRŽAJI NA RADIO BEOGRADU – O POLITICI MEDIJA U MEDIJALIZOVANOJ POLITICI

Sažetak

U radu, koji je nastao kao rezultat šireg istraživanja o funkcionisanju republičkog i pokrajinskog javnog medijskog servisa u Srbiji tokom prvih šest meseci 2016. godine, autori ispituju na koji način Radio Beograd ostvaruje ovu ulogu. Analitički pristup primenjen u istraživanju oslanja se na teorijsku tradiciju kulturoloških studija. Korišćena je metoda kvantitativno-kvalitativne analize sadržaja a analizom su obuhvaćene centralna informativna emisija i najznačajnije debatne emisije u kojima se tretiraju aktuelna društvena i politička pitanja u zemlji i inostranstvu. Nalazi istraživanja ukazuju na to da Radio Beograd zadovoljava većinu normativnih uloga javnog servisa, ali ne i kriterijum raznovrsnosti sadržaja, to jest ulogu kanala predstavljanja različitih društvenih i političkih aktera.

Ključne reči:

Reference

  1. Баћевић, Ј. Љиљана, In Media Res: Ефекти медија, Институт друштвених наука, Београд, 2004.
  2. Јевтовић, Зоран, Вулић, Татјана и Петковић, Велибор, „Верски радио и перспективе развоја у Србији“, у Вељановски, Р. (ур.) Радио-дифузија у Србији – садашњост и будућност, Факултет политичких наука и Чигоја штампа, Београд, 2012, стр. 69- 85.
  3. Лоу, П. Eрик, Медији и политички процес, Факултет политичких наука, Београд, 2013.
  4. Матић, Jованка, Сервис грађана или сервис власти: Плурализам мишљења у информативном програму јавног ТВ сервиса у Србији, ИП Добар наслов, Београд, 2014.
  5. Матић, Jованка, Телевизија против бирача, ИП Добар наслов, Београд, 2007.
  6. Миливојевић, Сњежана, Радојковић, Мирољуб, Милојевић, Ана, Угринић, Александра, Крстић, Александра, и Матовић, Маријана. Професија на раскршћу – новинарство на прагу информационог друштва, Центар за медије и медијска истраживања, Факултет политичких наука, Београд, 2012. Доступно на: http://centarzamedije.fpn.bg.ac.rs/content-files/Izvestaj%20Publikacija%20-%20Profesija%20na%20raskrsu%202012.pdf
  7. Миливојевић, Сњежана, Радојковић, Мирољуб, Раковић Маја, Милојевић, Ана, Угринић, Александра, и Матовић, Маријана. Професија на раскршћу – новинарство на прагу информационог друштва, Центар за медије и медијска истраживања, Факултет политичких наука, Београд, 2011. Доступно на: http://centarzamedije.fpn.bg.ac.rs/content-files/Novinarstvo%20na%20pragu%20informacionog%20drustva.pdf
  8. Милојевић, Ана и Угринић, Александра, „Перспектива локалних комерцијалних радио станица у Србији“, у Вељановски, Раде (ур.), Радио-дифузија у Србији – садашњост и будућност, Факултет политичких наука и Чигоја штампа, Београд, 2012, стр. 103-124.
  9. Славујевић, Зоран Ђ., Политичко комуницирање, политичка пропаганда, политички маркетинг, Београд, 2009.
  10. Угринић, Александра и Атлагић, Синиша, „Етички и професионални аспекти извештавања на радију у Србији“, у Вељановски, Раде (ур.), Индикатори професионалног/непрофесионалног понашања новинара и медија. Могућности за побољшање стања, Службени гласник, Београд, 2015, стр. 39-55.
  11. Graber, Doris, „Political Communication Faces the 21st Century“, Journal of Communication, International Communication Asociation, 2005.
  12. Kent, Аsp, The Study of Long-Term Effects:The Updating Function of Mass Media, Seattle, 1985.
PERIODIKA Politička revija 4/2016 УДК 316.774(497.11)“2016““ 217-232
ç