Izaberi jezik:
Tema broja

ISTRAŽIVANJA

INDIKATORI U NAUČNOM ISTRAŽIVANJU

Sažetak

Indikatori predstavljaju veoma značajne elemente svakog saznajnog procesa. Oni su pratilac svih istraživanja u nauci. Zapravo, gde god se pojavljuje istraživanje, pojavljuju se i indikatori kao spoljne manifestacije suštine istraživanih pojava. Stoga oni predstavljaju značajan predmet interesovanja naučnika izrazličitih nauka i naučnih disciplina. Naročito su interesantni za istraživanje sa stanovišta njihovog preciznijeg pojmovnog određenja, klasifikacije i načina izvođenja. Kao indikatori mogu da posluže i objektivne činjenice i subjektivni stavovi. Međutim, u istraživanju se ne sme mešati subjektivni ili objektivni karakter indi­katora s karakterom varijable koja se njime meri. Dakle, indikatori ili pokazatelji su po uobičajenoj defini­ciji spoljašnje manifestacije unutrašnje suštine.

Ključne reči:

Reference

  1. Богдановић, М.: Методолошке студије, ИПС, Београд, 1993.
  2. Врачар, С. К: Преиспитивање правне методологије: наговештаји државно-правног интегрализма, Научна књига, Београд 1994.
  3. Ватарело, А. Ж.: Проблем у друштвеним истраживањима: критика традиционалне методологије, Загреб, 1990.
  4. Вујевић, М,: Увод у знанствени рад, Информатор, Загреб 1988.
  5. Гуд, В. Хет, П.: Методи социјалног истраживања, Вук Караџић, Београд, 1966.
  6. Зајечарановић, Г.: Основи методологије науке, Научна књига, Бео­град, 1977.
  7. Илић, М.: Научно истраживање. Општа методологија, Филолошки факултет, Београд, 1994.
  8. Милосављевић, С.: Истраживање политичких појава, ИПС, Београд 1980,
  9. Милосављевић, С. Радосављевић, И.: Основи методологије политичких наука, изм. и доп. изд., Службени гласник, Београд, 2006.
  10. Macneill Patrik: Research methods, Routledge, Lоndоn, 1991.
  11. Михаиловић, Д.: Методологија научних истраживања, Факултет организационих наука, Београд, 1999.
  12. Печујлић, М.: Методологија друштвених наука, Савремена администрација, Београд, 1989.
  13. Пејчић, Б.: Методологија емпиријског научног истраживања, Хрестоматија, Дефектолошки факултет, Београд, 1995.
  14. Ристић, Ж..: О истраживању, методу и знању, Институт за педагошка истраживања, Београд, 1995.
  15. Сакан, М,: Хипотезе у науци, 2. изд., Прометеј, Нови Сад, 2005.
  16. Шамић, М,: Како настаје научно дјело, Свјетлост, Сарајево, 1988.
  17. Шешић, Б,: Основи методологије друштвених наука, 2. изд., Научна књига, Београд, 1977.
PERIODIKA Politička revija 3/2009 УДК: 001.8+303 227-238
ç