Изабери језик:
Тема броја

НАУЧНА ПОЛЕМИКА, ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНЕ НАУКЕ НА ИНСТИТУТУ ЗА ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ, БЕОГРАД

Сажетак

кључне речи:

Референце

  Кнежевић, Милош. 2023. „Реч пре.” У Споменица Живојина Ђурића 1952–2022, ур. Милош Кнежевић, 11–16. Београд: Институт за политичке студије.

  Лазаревић, Дајана. 2023. „Био-библиографија др Живојина Ђурића.” У Споменица Живојина Ђурића 1952–2022, ур. Милош Кнежевић, 133–144. Београд: Институт за политичке студије.

  Милошевић, Зоран и Стојадиновић, Миша. 2023. „Допринос Живојина Жике Ђурића естетизацији идентитета Института и институтских издања.” У Споменица Живојина Ђурића 1952–2022, ур. Милош Кнежевић, 53–57. Београд: Институт за политичке студије.

  Одлука о оснивању Библиотеке при Институту за политичке студије, бр. 54/1, од 19. јануара 2023а.

  Одлука о именовању библиотекара Библиотеке Института за политичке студије, Београд, бр. 54/2, од 19. јануара 2023б.

  Одлука о оснивању Легата др Зорана Милошевића, бр. 54/3, од 19. јануара 2023в.

  Статут Института за политичке студије, бр. 527/1, од 19. новембра 2020.

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА 2/2024 2/2024 УДК 321.7(497.11) 171-174