Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI, OSVRTI I KRITIKE

IMPERIJE – LOGIKA VLADAVINE SVETOM – OD STAROG RIMA DO SJEDINJENIH DRŽAVA

Sažetak

Prikaz knjige: Herfrid Minkler, Imperije – logika vladavine svetom – od starog Rima do Sjedinjenih Država, Službeni glasnik, Albatros plus, Beograd, 2009, 260. str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2011 УДК 327.2(049.3) 384-390
ç