Изабери језик:
Тема броја

НАУЧНА КРИТИКА, ПОЛЕМИКА И ОСВРТИ

ИМПЕРИЈЕ – ЛОГИКА ВЛАДАЊА СВЕТОМ: ОД СТAРОГ РИМА ДО СЈЕДИЊЕНИХ ДРЖАВА

Сажетак

Приказ књиге: Херфрид Минклер, Империје – логика владања светом: од стaрог Рима до Сједињених Држава, Албатрос плус/ Службени гласник, Београд, 2009. стр. 260.

кључне речи:

Референце

периодика Политичка ревија 2/2010 УДК: 327.2:316.46(049.3) 447-452