Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA KRITIKA, POLEMIKA I OSVRTI

IMPERIJE – LOGIKA VLADANJA SVETOM: OD STAROG RIMA DO SJEDINJENIH DRŽAVA

Sažetak

Prikaz knjige: Herfrid Minkler, Imperije – logika vladanja svetom: od starog Rima do Sjedinjenih Država, Albatros plus/ Službeni glasnik, Beograd, 2009. str. 260.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 2/2010 УДК: 327.2:316.46(049.3) 447-452
ç