Tema broja

CRNA GORA I SRPSTVO – PITANJE IDENTITETA

IDENTITET NACIONALNIH CRNOGORACA I SRPSTVO

Sažetak

Tema ovoga naučnog rada je identitet nacionalnih Crnogoraca. Predmet istraživanja će posebnu pažnju posvetiti odnosu crnogorskog nacionalnog identiteta prema srpskom nacionalnom pitanju i njegovom identitetu. Istraživanje je skoncentrisano na Crnu Goru kao prostorni okvir u neograničenom vremenskom opsegu. Najnovija dešavanja oko imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pobudila su potrebu za preispitivanjem uzroka problemske situacije. I pored aktuelnosti razmatrane društvene i političke pojave, i njene prisutnosti u medijima, čini se, da ovoj temi, u stručnim i naučnim krugovima,nije posvećena dovoljna pažnja. Otuda se cilj, naučne potrebe i društveni značaj teme preklapaju: javlja se potreba da se srpski nacionalni identitet u Crnoj Gori sagledai iz ugla onih koji zagovaraju koncept izgradnje nacionalnog identiteta Crnogoraca, kako bi se stekao potpuni uvid u srpski nacionalni identitet kojem je posvećen projekat ovog časopisa.Šta je sadržina identiteta nacionalnih Crnogoraca i kakav je njegov odnos prema srpstvu? – osnovno je problemsko pitanje ovog istraživanja. Istraživanje polazi od Osnovne predpostavke da je identitet nacionalnih Crnogoraca nedovršen i da još uvek traje proces njegove izgradnje. Pri tomenameće se tendencijaka uobličavanjujedinstvenog identiteta jedne nove „crnogorske nacije“, koja bi obuhvatila ne samo deklarisane Crnogorce, već i „sve druge pravoslavne“ (i Srbe), ali i sve one koji žive u pravnom okviru savremene Crne Gore.Autor pokušava da pronikne u razvojne faze izgradnje nacional-crnogorskog identiteta, te se pored razvojnog pristupa u istraživanju koriste i drugimetodi, poput: poređenja, uporednog metoda, analitičkog pristupa, metoda posmatranja, statističkog metoda…

Ključne reči:

Reference

  • Adžić Novak, „Crnogorska pravoslavna crkva u dobadinastijePetrović-Njegoš (1667-1921)“, Vijesti, Podgorica, 03. 12. 2002.
  • Agić Jasmin, „IntervjuDarkoŠuković – StruktureizSrbijeumješanesu u zbivanja u Crnoj Gori“, AlJazeera Balkans, Sarajevo, 12. januar 2020.
  • AndrijaševićŽivko, „O nekimosobenostimacrnogorskogdruštva 1914. godine“, у: ZbornikradovaCrna Gora u Prvomsvjetskomratu, 9-44, Maticacrnogorska, Cetinje, 2014.
  • AndrijaševićŽivko, „PolitičkaupotrebatradicijeCrnojevića u XVIII i XIX vijeku“, Maticacrnogorska, N° 1/2010: 563-586, Cetinje, 2010.
  • BrkovićJevrem, „Balkanskiglasrazuma – JevremiBalšaBrković – NjegošnijeBalkanac“, SlobodnaDalmacija, Split, 31.01.2009.
  • Coon Carleton Stevens, The Races of Europe, Greenwood Press, 1972.
  • Ćosović Miroslav, „PorijekloCrnogoraca – 1 dio“, https://www.selo-velika.me/?p=615, приступ: 08.01.2020.
  • Deniker Joseph, „Les races et les peuples de la Terre“, L’Année sociologique, Presses Universitaires de France, Paris, 1896.
  • DraškovićČedomir, „Zeta/Crna Gora u dobaBalšića (1360-1421)“, Zbornikradova: Balšići, Maticacrnogorska, Cetinje, 2012.
  • Đukanović Dragan, „Identitetskapitanjailinijeunutrašnjihpodela u Crnoj Gori“, Međunarodniproblemi, N° 3-4/ 2014: 395-422, Institutzameđunarodnupolitikuiprivredu, Beograd, 2014.
  • Ehrich Robert William, „Some Comments on the Racial History of Montenegro – in the Light of Archaeological, Historical, Ethnographic and Anthropometric Data“, Estrattodagliatti del: VI Congressointernazionale dele scienzepreistoriche e protostoriche, Volume II – comunicazioni, sezione I-IV, Roma, 1965.
  • Hall Stuart, „Kometrebaidentitet“?,Politikateorije, zbornikraspravaizkulturalnihstudija, (prir. Dean Duda), Zagreb, 2006.
  • http://www.rtcg.me/vijesti/politika/262979/posljednji-pokusaj-ucjene-crne-gore.html, од 20. 12. 2019.
  • https://www.blic.rs/vesti/politika/djukanovic-najveci-protivnik-nezavisnosti-crne-gore-je-srpska-pravoslavna-crkva/dcz44bs, од 21. 05. 2016.
  • https://www.in4s.net/ludilo-me-dinastija-petrovic-njegos-posrbila-crnu-goru-drzala-ropstvu-200-godina/
  • https://www.monstat.org/userfiles/file/popis03/saopstenje44.pdf
  • IčevićDušan, Crnogorskanacija, Forum zaetničkeodnose, Beograd, 2015.
  • JankovićSrđan, „Šta je crnogorskiustavnipatriotizam?“, Radio SlobodnaEvropa, 22. 10. 2018, https://www.slobodnaevropa.org/a/ustavni-patriotizam-(ne)ugro%C5%BEava-naciju/29557430.html
  • Jovanović Vladimir, „CrnogorciiraseEvrope“, Montenegrina – kulturnakapijaCrne Gore, Budva, 17. 08. 2011, https://montenegrina.net/fokus/crnogorci-i-rase-evrope/
  • Jovićević Andrija, Zeta iLješkopolje, CID, Podgorica, 1999.
  • KulišićŠpiro, O etnogeneziCrnogoraca, Cetinje, 1994.
  • Mandić Svetlana, „Đukanović: SPC pokušava da čuvainfrastrukturuVelikeSrbije“, Vijesti, Podgorica, 8. jun 2019.
  • MarkovićSavićŠtedimlija, Osnovicrnogorskognacionalizma, Putovi, Zagreb, 1937.
  • Nikčević Vojislav, предговоркњизи: ŠpiroKulišić, „O etnogeneziCrnogoraca“, Cetinje, 1994.
  • Radonjić Radovan, „BorbazačastCrne Gore je tek počela, ne smije se stati“, Pobjeda, Podgorica, 05.01.2020.
  • Radonjić Radovan, „Kontroverze o guvernadurima u crnogorskojistoriografiji“, Maticacrnogorska, 299-324, jesen 2009.
  • Vlahović Petar, „Dinarski tip i njegovivarijeteti u Crnoj Gori“, GlasnikAntropološkogdruštvaSrbije, Vol. 43: 7-14, Prirodno-matematičkifakultet u Nišu, Niš, 2008.
  • VučinićStevo, PriloziproučavanjuljetopisapopaDukljanina i ranosrednjovjekovneDuklje, Fakultetzacrnogorskijezik i književnost, Cetinje, 2017.
  • Vuković-ĆalasanDanijela, Đečević Mehmed: „Izazoviizgradnjegrađanskogidentiteta u Crnoj Gori: postreferendumskepodjele i sporovipolitičkipartija“, Migracijske i etničketeme, N° 1/2015: 7-37, Institut zamigracije i narodnosti, Zagreb, 2015.
  • АндријашевићЖивко, ИсторијаЦрнеГоре, ВукотићМедиа – АтласФондација, Београд, 2015.
  • Вукић Предраг, „Мржња према Србима уједињавала чланство ЛСЦГ“, Српске новине, Подгорица, 19. фебруар 2010.
  • Драгићевић Ристо, „Црногорски гувернадури“, [у]: Цетиње и Црна гора, Рајковић и Ђуковић, Београд, 1927.
  • Ђурковић Миша, „Председнички избори у Црној Гори и разарање српске националне свести“, Социолошки преглед, Vol. XLII, N° 1/2008: 69-84, Институтдруштвенихнаука, Београд, 2008.
  • Ердељановић Јован, Стара Црна Гора, Слово љубве, Београд, 1978.
  • Кнежевић Милош, Изневерена држава– Србија и Црна Гора у времену разлаза, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  • Милосављевић Зоран, „Босна и Херцеговина и Црна Гора (не)одрживе мултинационалне творевине“, Српска политичка мисао, Vol. 28, N° 4/2012: 301-318, Институт за политичке студије, Београд, 2018.
  • Новаковић Реља, Где се налазила Србија од VII до XII века?, Историјски институт/Народна књига, Београд, 1981.
  • Осмајлић Милутин, „О црногорском националном питању Милована Ђиласа“, Часопис за књижевност, историју и културу: Глас Холмије, Српско историјско-културно друштво „Никола Васојевић“, Беране, 2012.
  • Станковић Владан, „Грађански концепт црногорске нације – технологија асимилације Срба invivo“, Политичка ревија, Vol. 30, N° 4/2011: 69-88, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  • Станковић Владан, „Идентитет, нација, религија – теоријске и корелационе поставке“, ур. Живојин Ђурић, Зборник радова: Национални идентитет и религија, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  • Станковић Владан, „Српски идентитет и црногорство – тренутни односи снага“, Политичка ревија, Vol. 56, N° 2/2018: 71-95, Институт за политичке студије, Београд, 2018.
  • Суботић Момчило, „Избори у Црној Гори 2016. и положај Срба“, Политичка ревија, Vol. 51, N° 1/2017: 99-135, Институт за политичке студије, Београд, 2017.
  • Џомић Велибор, Цр­ква и др­жа­ва у Цр­ној Го­ри, Цетиње, Подгорица, Београд, 2013
PERIODIKA Politička revija 1/2020 1/2020 УДК 323.1(=163.41)(497.16) 49-70
ç