Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

IDENTITET I INTEGRACIJA ROMA U SRBIJI

Sažetak

Prikaz knjige: Nada Raduški, Identitet i integracija Roma u Srbiji. Institut za političke studije, Beograd, 2015, 244 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 1/2016 УДК 323.15(=214.58)(497.11)(049.3) 121-129
ç