Изабери језик:
Тема броја

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НЕКИХ ОД ФАКТОРА СИРОМАШЕЊА У СРБИЈИ

Сажетак

У последњих петнаестак година сиромаштво систематски притиска све државе света, а настало је као последица ефеката светске привредне кризе. Последице таквог стања нису мимоишле ни Републику Србију, Републику Српску и Босну и Херцеговину. У настојањима да се превазиђе ова проблематика и да би развој БиХ и даље био усмерен ка модерној демократској држави чланици Европске уније примењују се различити начини превазилажења настале проблематике. Многе предузете активности дају позитивне резултате, али је очигледно да унутар БиХ и Републике Српске постоји у извесном смислу квантум специфичне (иманентне) проблематике, која додатно отежава бржи излазак земље из стања привредне кризе и њено брзо учлањење у групу савремених демократских земаља.

кључне речи:

Референце

  1. Barber Benjamin: Strong Democracy, New York, 2005.
  2. Ђурић Винко: Криза институција у Србији, Српска политичка мисао, бр. 1-4/2004, ИПС, Београд.
  3. Ђурић Ж., Јовашевић Д., Ракић М.: Корупција изазов демократији, ИПС, Београд, 2007.
  4. Ђурић Живојин: Политичке институције у процесу модернизације, Српска политичка мисао, бр. 1-4/2000/2002, ИПС, Београд.
  5. Сенге Питер: Криза претња и шанса, Међународно саветовање, За­греб
  6. Ракић Миле: Финансијске институције и тржиште хартија од вредно­сти, Пословна економија бр. 1/2009, ФАБУС, Нови Сад.
  7. Дал Роберт: Полиархија, Филип Вишњић, Београд, 1997.
  8. Суботић Драган: Примењена корпоративна пословна етика, Послов­на економија бр. 1/2009, ФАБУС, Нови Сад.
  9. Вучо Никола и год. изд. 1968: Аграрна криза у Југославији, Београд, 1987.
УДК: 338.24:316.344.233(497.11) 209-224