Izaberi jezik:
Tema broja

TRANZICIJA

IDENTIFIKACIJA NEKIH OD FAKTORA SIROMAŠENJA U SRBIJI

Sažetak

U poslednjih petnaestak godina siromaštvo sistematski pritiska sve države sveta, a nastalo je kao posledica efekata svetske privredne krize. Posledice takvog stanja nisu mimoišle ni Republiku Srbiju, Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. U nastojanjima da se prevaziđe ova problematika i da bi razvoj BiH i dalje bio usmeren ka modernoj demokratskoj državi članici Evropske unije primenjuju se različiti načini prevazilaženja nastale problematike. Mnoge preduzete aktivnosti daju pozitivne rezultate, ali je očigledno da unutar BiH i Republike Srpske postoji u izvesnom smislu kvantum specifične (imanentne) problematike, koja dodatno otežava brži izlazak zemlje iz stanja privredne krize i njeno brzo učlanjenje u grupu savremenih demokratskih zemalja.

Ključne reči:

Reference

  1. Barber Benjamin: Strong Democracy, New York, 2005.
  2. Ђурић Винко: Криза институција у Србији, Српска политичка мисао, бр. 1-4/2004, ИПС, Београд.
  3. Ђурић Ж., Јовашевић Д., Ракић М.: Корупција изазов демократији, ИПС, Београд, 2007.
  4. Ђурић Живојин: Политичке институције у процесу модернизације, Српска политичка мисао, бр. 1-4/2000/2002, ИПС, Београд.
  5. Сенге Питер: Криза претња и шанса, Међународно саветовање, За­греб
  6. Ракић Миле: Финансијске институције и тржиште хартија од вредно­сти, Пословна економија бр. 1/2009, ФАБУС, Нови Сад.
  7. Дал Роберт: Полиархија, Филип Вишњић, Београд, 1997.
  8. Суботић Драган: Примењена корпоративна пословна етика, Послов­на економија бр. 1/2009, ФАБУС, Нови Сад.
  9. Вучо Никола и год. изд. 1968: Аграрна криза у Југославији, Београд, 1987.
PERIODIKA Politička revija 3/2009 УДК: 338.24:316.344.233(497.11) 209-224
ç