Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

IDEJE ZA USPOSTAVLJANJE TRAJNOG MIRA

Sažetak

Najkraće rečeno, osnovne pobude koje su navele pojedine naučnike da usmere svoje napore ka istraživanju mira bile su svest o opasnosti od novog svetskog rata i njegovih katastrofalnih posledica, uverenje u neophodnost da i nauka pruži svoj doprinos otklanjanju te opasnosti i nezadovoljstvo rezultatima koje su u tom pogledu davale društvene nauke. Sadašnje stanje se, pak, ne može u tom smislu nazvati mirom zbog toga što i dalje postoji opasnost od nuklearnog rata i što u čitavom ovom periodu nije bilo gotovo nijednog dana u kome nisu izgubljeni životi u ratnim sukobima. U istom smislu ovo stanje međunarodnih odnosa Kenneth Boulding kvalifikuje kao «sistem pretnje» (threat system), Sugata Dasgupta kao «stanje bez mira» (peacelessness), a Dieter Senghaas kao «organizovani nemir» (organisierter Unfri­eden). Da nije borbe za supremaciju velikih sila i njihove težnje da imaju monopol nadresursima naše planete, saradnja i razmena dobara mogla bi da bude veoma razvijena uz očuvanje mira i koegzistenciju. Uprkos lepim željama, datim obećanjima i preuzetim pravnim obavezama, npr. potpisivanjem Povelje OUN, države teško uspevaju da usaglase svoje nacionalne interese u toj meri da bi solidarno mogle da se suprotstave agresiji. Situacija je upravo obrnuta: države se grupišu i konfrontiraju oko svojih partikularnih interesa i svojim ekspanzionističkim postupcima neprekidno ugrožavaju međunarodnu bezbednost i svetski mir. Dakle, uporno koncept konfrontacije (militaristički model) pobeđuje koncept koegzistencije (humanistički model).

Ključne reči:

Reference

  1. S. R. Leger, World Military and Social Expenditures 1996 Washington D.C., World Priorities 1996
  2. D. Simeunovic, Alte und neue Probleme des Historismus in der Theorie der Politik, Hegelsjahrbuch, 1998
  3. Д. Симеуновић, Теорија политике, Удружење Наука и друштво, 2002.
  4. Љ. Аћимовић, Наука о међународним односима теорије и истраживачки правци, Научна књига Београд, 1987
  5. G. Modelski, War and the Great Powers, Peace Research Society (Inter­national), Papers, Vol. XVIII, 1972
  6. L.Von Bertalanffy, General Theory of Systems: Application to Psycho­logy in the Social Sciences Problem and Orientations, Mouton/UNESCO, the Hague, Paris, 1968
  7. Хенри Кисинџер, Дипломатија I, Верзал пресс, Београд, 1999
  8. R. Rosecrance, Action and Reaction in World Politics, Little Brown Bo­ston, 1963
  9. R. Rosecrance, Bipolarity, Multipolarity and the Future, Journal of Con­flict Resolution, X, September 1966.
  10. J.G. Starke, An Introduction to the Science of Peace (Irinology), A.W. Sijthoff, Lajden, 1968
  11. M. Jevtić, Religion and power, Essays on Politology of Religion, Dioceze of RAS-Prizren and Kosovo-Metohija, Gračanica, Center for Study of Religion and Religious Tolerance, Belgrade, 2008
PERIODIKA Politička revija 2/2009 УДК: 327.57 205-232
ç