Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИДЕЈЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ТРАЈНОГ МИРА

Сажетак

Најкраће речено, основне побуде које су навеле поједине научнике да усмере своје напоре ка истраживању мира биле су свест о опасности од новог светског рата и његових катастрофалних последица, уверење у неопходност да и наука пружи свој допринос отклањању те опасности и незадовољство резултатима које су у том погледу давале друштвене науке. Садашње стање се, пак, не може у том смислу назвати миром због тога што и даље постоји опасност од нуклеарног рата и што у читавом овом периоду није било готово ниједног дана у коме нису изгубљени животи у ратним сукобима. У истом смислу ово стање међународних односа Kenneth Boulding квалификује као «систем претње» (threat system), Sugata Dasgupta као «стање без мира» (peacelessness), а Dieter Senghaas као «организовани немир» (organisierter Unfri­eden). Да није борбе за супремацију великих сила и њихове тежње да имају монопол надресурсима наше планете, сарадња и размена добара могла би да буде веома развијена уз очување мира и коегзистенцију. Упркос лепим жељама, датим обећањима и преузетим правним обавезама, нпр. потписивањем Повеље ОУН, државе тешко успевају да усагласе своје националне интересе у тој мери да би солидарно могле да се супротставе агресији. Ситуација је управо обрнута: државе се групишу и конфронтирају око својих партикуларних интереса и својим експанзионистичким поступцима непрекидно угрожавају међународну безбедност и светски мир. Дакле, упорно концепт конфронтације (милитаристички модел) побеђује концепт коегзистенције (хуманистички модел).

кључне речи:

Референце

  1. S. R. Leger, World Military and Social Expenditures 1996 Washington D.C., World Priorities 1996
  2. D. Simeunovic, Alte und neue Probleme des Historismus in der Theorie der Politik, Hegelsjahrbuch, 1998
  3. Д. Симеуновић, Теорија политике, Удружење Наука и друштво, 2002.
  4. Љ. Аћимовић, Наука о међународним односима теорије и истраживачки правци, Научна књига Београд, 1987
  5. G. Modelski, War and the Great Powers, Peace Research Society (Inter­national), Papers, Vol. XVIII, 1972
  6. L.Von Bertalanffy, General Theory of Systems: Application to Psycho­logy in the Social Sciences Problem and Orientations, Mouton/UNESCO, the Hague, Paris, 1968
  7. Хенри Кисинџер, Дипломатија I, Верзал пресс, Београд, 1999
  8. R. Rosecrance, Action and Reaction in World Politics, Little Brown Bo­ston, 1963
  9. R. Rosecrance, Bipolarity, Multipolarity and the Future, Journal of Con­flict Resolution, X, September 1966.
  10. J.G. Starke, An Introduction to the Science of Peace (Irinology), A.W. Sijthoff, Lajden, 1968
  11. M. Jevtić, Religion and power, Essays on Politology of Religion, Dioceze of RAS-Prizren and Kosovo-Metohija, Gračanica, Center for Study of Religion and Religious Tolerance, Belgrade, 2008
периодика Политичка ревија 2/2009 УДК: 327.57 205-232