Изабери језик:
Тема броја

БЕЗБЕДНОСТ, ОБАВЕШТАЈНА АКТИВНОСТ И ПОЛИТИЧКА КОМУНИКАЦИЈА

ХУМОР КАО ЕЛЕМЕНТ САВРЕМЕНЕ ПОЛИТИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ СРБИЈЕ И ШПАНИЈЕ

Сажетак

У настојању да широј јавности „продају” одређене политичке идеје и вредности, у данашњем дигитализованом медијском свету политичке странке у потпуности су прихватиле препоруке рекламних агенција и, за разлику од некадашњих крутих норми и приступа лишеног креативне слободе, у својим кампањама почеле су да прибегавају смелијем и оригиналнијем изразу заснованом на употреби упечатљивих порука, али и често двосмислених и провокативних слика и слогана. Са друге стране, као неизоставан елемент савремене политичке комуникације, у амбијенту дубоке политичке, друштвене и економске кризе у којој су се нашле како Србија, тако и Шпанија, употреба друштвених мрежа и нових технологија омогућила је развој видео активизма у коме се као доминантан вид политичке борбе издвојило ширење разних пародијских видео импровизација и сатиричних порука пласираних у јавност делимично од стране самих политичких партија, а делимично од стране грађана и нових медија. Са циљем да укажемо на паралеле у актуелним политичким кретањима у Србији и Шпанији и истакнемо сврсисходност присуства хумористичких елемената у области модерне политичке комуникације, у овом раду ћемо анализирати неке од најпопуларнијих комичних садржаја насталих у оквиру предизборних кампања обеју земаља. Приступајући проблематици хумора као специфичној категорији условљеној принципима групне динамике и социјалне интеракције, посебну пажњу посветићемо његовој еволутивној димензији отелотвореној кроз масовну употребу друштвених медија попут Фејсбука, Твитера, Јутјуба и сл. (Facebook, Twitter, YouTube) и све израженије „постдемократско” расположење грађана.

 

кључне речи:

Референце

  1. ALACOP, El arte de ganar elecciones: una grna prâctica de comunicacion politica moderna. ALACOP, 2000.
  2. Billig, Michael, Laughter and Ridicule: Towards a Social Critique of Hu­mour, Sage, London, 2005.
  3. Berger, A. A. An Anatomy of Humor, Transaction Publishers, New Bruns­wick, 1999.
  4. Bosco, A., and I. Sanchez-Cuenca, La Espana de Zapatero. Anos de Cam­bios 2004-2008, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 2009.
  5. Campmany, Juan, El Efecto ZP: 1000 Dias de Campana para llegar a la Moncloa, Planeta, Barcelona, 2005.
  6. “Carteles electorales 2008: PSOE”, ForoCoches.com. 06/02/2008, http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=838354, 18.04. 2012.
  7. Chritchley, Simon, O humoru, Algoritam, Zagreb, 2007.
  8. Creative Commons, „Humor”, Vikipedija Slobodna enciklopedija, 16/05/2012, http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BC %D0%BE%D1%80, 19. 03. 2012.
  9. Dader, José Luis. Ciberpolitica en los websites de partidos poHticos: la experiencia de las elecciones de 2008 en Espana ante las tendencias transnacionales. Rev. Sociol. Polit, Curitiba, v. 17, n. 34, Oct. 2009. Available from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010444782009000300005&lng=en&nrm=iso, access on 13 Mar. 2012. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-44782009000300005.
  10. Delclos, Tomas, “Prohibido parodiar (en Twitter)”, El Pais, 10/11/2011, http://politica.elpais.com/politica/2011/11/10/actualidad/1320925510_044452.html/, 09.04. 2012.
  11. “Encontramos a ‘La nina de Rajoy’”, YouTube, 26/02/2008, http://www. youtube.com/watch?v=qdFb8FAGREc&feature=relmfu, 13.04. 2012.
  12. Escusol, Diego, “¡Qué se joda Andrea Fabra!”, Video de Rixi Almenar (@RixiAlmenar), YouTube, 16/06/2012, http://www.youtube.com/user/rixialmenar, 17.06.2012.
  13. “Estar Guars3 SuperZP”, YouTube, 02/05/2007, http://www.youtube. com/watch?v=0uvzTqj544g&feature=relmfu, 12.04. 2012.
  14. Europa Press, “El PSOE andaluz cuelga un video en Youtube que paro­dia a Arenas ‘tragando con todo’ lo que propone Rajoy”, ElCorreoweb.es Andalurta, 23/02/2012, http://www.elcorreoweb.es/andalucia/141321/ psoe/andaluz/cuelga/video/youtube/parodia/arenas/tragando/propone/rajoy, 19.04.2012
  15. Field, Bonnie N., Spain S ‘Second Transition’: The Socialist Government of Jose Luis Rodriguez Zapatero, Routledge, New York, 2011.
  16. “From ther Greek Streets”, Occupied London, 25/12/2008, http://blog. occupiedlondon.org/2008/12/25/merry-crisis-and-a-happy-new-fear/, 2012.
  17. Gil Calvo, Enrique: La lucha poltiica a la espanola. Tragicomedia de la crispacion, Taurus, Madrid, 2008.
  18. Гоати, Владимир, Партијска сцена Србије после 5. октобра 2000., IDN, Friedrich Ebart Stiftung, Београд, 2002.
  19. Гоати, Владимир, Партије и партијски систем у Србије, Одбор за грађанску иницијативу и ОГИ центар, Ниш, 2004.
  20. Gutiérrez-RuW, Antoni; Peytibi, Xavier; Rubio, Rafa, “La campana elec­toral espanola en Internet, un ano después y a un ano vista”, marzo de 2009, http://ebookbrowse.com/la-campana-electoral-espanola-un-anodespues-gutierrez-peytibi-rubio-pdf-d40568462, 19.03. 2012.
  21. Gutiérrez-RuW, Antoni, “Lemas electorales: del corazon al voto”, Blogs ELPAIS.com. 4/11/2011. Dostupno na: <http://blogs.elpais.com/las-formas-son-fondo/>, pristupljeno 19.03. 2012.
  22. Gutiérrez-Rubp Antoni, “La batalla de Twittef’, Blogs ELPAIS.com, 8/11/2011, http://blogs.elpais.com/las-formas-son-fondo/2011/11/labatalla-de-twitter.html, 19.03. 2012.
  23. Gutiérrez-RuW, Antoni. “Videos de respuesta rapida”, Blogs ELPAIS. com, 14/11/2011, http://blogs.elpais.com/las-formas-son-fondo/, 19.03. 2012.
  24. Hoyas Urbina, Marta, “’La nina de Rajoy’: YouTube como paraiso de la parodia politica”, Critica 3: Revista de Cultura Popular, 1/2008, http://kusan.uc3m.es/CIAN/index.php/CRITICA3/article/viewFile/134/49, 2012.
  25. Krastev, Ivan, “The Balkans: Democracy Without Choices.” Journal of Democracy, 3/2002, 13, 39-53, http://muse.jhu.edu/, August 12, 2012
  26. “La nina de Rajoy”, YouTube, 02/07/2008, http://www.youtube.com/ watch?v=SapOWVgY6M8, 13.04. 2012
  27. “La nina de Rajoy y los ninos de Carmencita Franco”, YouTube, 25/02/2008, http://www.youtube.com/watch?v=xR81_yr3gTY, 13.04. 2012
  28. “La TV espanola hizo una desopilante parodia del rescate de rajoy a Bankia”, Âmbito.com, 14/06/2012, http://www.ambito.com/NOTICIA. ASP?ID=641275, 09.04.2012
  29. “La verdad sobre Mariyano Rajoy”, YouTube, 25/02/2008, http://www. youtube.com/watch?v=wfE1iu6LEug, 15.04. 2012.
  30. Laugh and the World Laughs With You: A Global Perspective on Humor, GMJ: Meditteranean Edition 1 (1), Spring, 2006.
  31. Љубоја, Гордана, Етнички хумор XX века у хумористичкој штампи Србије, Етнографски музеј, Београд, 2001.
  32. Maarek, Philippe J. Marketing politico y comunicacion, Paidos, Barce­lona, 2008.
  33. Marmol, Iolanda: Secretos de campana. Como las emociones dan mâs votos que los argumentos, Laertes, Barcelona, 2011.
  34. Martin, R. A, The psychology of humor: An integrative approach. Else­vier Academic Press, Burlington, MA, 2007.
  35. McGhee, Paul E., Humor – Origin and Development, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1979.
  36. Moreno del Rio, Carmelo, “El ‘Zejas’ y la ‘nina de Rajoy’”, Revista Espanola de Ciencia PoUtica, 22/2010, 69-93, http://www.luisarroyo.com/ wp-content/uploads/2010/05/El-cejas-y-la-ni%C3%B1a-de-rajoy.pdf, 2012.
  37. Munoz, Ramon, “El programa oculto de Mariano Rajoy”, El Pais. 10/11/2011, http://politica.elpais.com/politica/2011/11/10/actualidad/1320953881_479956.html, 14.04. 2012.
  38. Palomo, Graciano, El hombre impasible. Historia secreta del PP de Rajoy camino al poder, La Esfera de los Libros, Madrid, 2011.
  39. “Parodia en internet de uno de los videos electorales del PSOE”, Libertad Digital, 23/02/2008, http://www.libertaddigital.com/nacional/parodia-eninternet-de-uno-de-los-videos-electorales-del-psoe-1276324332/, 18.04. 2012.
  40. Postman, Neil, Divertirse hasta morir. El discurso publico en la era del ‘show business’, La Tempestad, Barcelona, 2001.
  41. Quilez, Raquel, “El PP responde con ‘parodia’ a la publicidad del PSOE”, Elmundo.es, 17/03/2008, http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/19/ eleccionesgenerales/1203446229.html, 20.04. 2012.
  42. “Rajoy hace el ridfculo en Veo7”, YouTube., 02/02/2011, http://www.youtube.com/watch?v=4QyVT8-ZyEu, 15.04. 2012.
  43. Rey Morato, Javier Del, Comunicacion Politica, Internet y campanas electorales. De la teledemocracia a la ciberdemocracia, Tecnos, Ma­drid, 2008.
  44. Rico, Guillem, Lideres politicos, opinion publica y comportamiento elec­toral en Espana, CIS, Madrid, 2009.
  45. Romero, Pablo, “Las otras ninas de Rajoy”, Elmundo.es, 17/03/2008, http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/28/eleccionesgenerales/1204197288.html, 15.04. 2012.
  46. Screti Galatone, Francesco, “El ojo y la zeta: la propaganda electoral de José Luis Rodriguez Zapatero para las elecciones generales espanolas de 2008”, Cultura, lenguaje y representation, 9/2011, 199-224., http:// www.e-revistes.uji.es/index.php/clr/article/view/92/86, 23. 2012.
  47. Славујевић, З. Политички маркетинг, Факултет политичких наука у Београду, Београд, 1999.
  48. Socrates, “Rajoj’s Simulator, el generador de discursos tontos de Rajoy”, Solosequenosenada, 27 de mayo de 2010, http://www.solosequenosenada.com/2010/05/27/generador-de-discursos-tontos-de-rajoy-de-maneraautomatica/, 15.04. 2012.
  49. Стевановић, Бранислав, Политичка култура и културни идентитет у Србији и на Балкану, Филозофски факултет, Ниш, 2008.
  50. “Super ZP 007”, YouTube, 18/04/2007, http://www.youtube.com/watch?v =qdFb8FAGREc&feature=relmfu, 13.04. 2012.
  51. Thompson, John B., El escândalo politico. Poder y visibilidad en la era de los medios de comunicacion, Paidos, Barcelona, 2001.
  52. Tanjug, „Odiseja u Leskovcu 2012: Automobili lete, roboti čuvaju decu, Blic Online, 2012., http://www.blic.rs/Vesti/Politika/307439/Odiseja-uLeskovcu-2012-Automobili-lete-roboti-cuvaju-decu, 20.03. 2012.
  53. Tremlett, Giles, “Mr Bean ousts Zapatero from Spain’s EU website”, The Guardian, 05/01/2010, http://www.guardian.co.uk/technology/2010/ jan/05/mr-bean-hacker-zapatero, 15.04. 2012.
  54. Трифуновић, Весна, “Базичне технике хумора по Артуру Аси Бергеру”, Етноантрополошки проблеми Филозофски факултет Одељење за етнологију и антропологију, Београд, бр. 2/2007
  55. “Un nuevo video del PSOE contrapone un ‘Cenizo’ a la ‘mirada positiva’ de Zapatero”, Publico.es, 30 de enero de 2008, http://www.publico.es/agencias/efe/42934/un-nuevo-video-del-psoe-contrapone-un-cenizo-ala-mirada-positiva-de-zapatero, 20. 04. 2012.
  56. “Video electoral PSOE 1996 (Doberman)”, YouTube, 31/10/2008, http:// www.youtube.com/watch?v=vFV0qDSPB4o, 15.03. 2012.
  57. WordPress.com, “La nina de rajoy”, 2008, http://laninaderajoy.wordpress.com/, 14. 04. 2012.
периодика Политичка ревија 3/2012 УДК: 324:32.019.5(497.11)(460) 327-351