Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

HRONIKA TRANZICIONOG GROBLJA: PRIVATIZACIJA DRUŠTVENOG KAPITALA U SRBIJI 1989-2012

Sažetak

Prikaz knjige: Marija Obradović, Hronika tranzicionog
groblja: Privatizacija društvenog kapitala u Srbiji 1989-
2012, Nova srpska politička misao, Institut za noviju istoriju
Srbije, Beograd, 2017, 579 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2018 УДК 338.246.025.88(497.11)”1989/2012”(049.3) 217-225
ç