Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Хроника транзиционог гробља Приватизација друштвеног капитала у Србији 1989-2012. године

Сажетак

Приказ књиге: Марија Обрадовић, Хроника транзиционог гробља Приватизација друштвеног капитала у Србији 1989-2012. године, Београд, Нова српска политичка мисао и Институт за новију историју Србије, 2017, 580 стр.

кључне речи:

Референце

периодика Политичка ревија 2/2019 2/2019 УДК 338.246.025.88(497.11)"1989/2012"(049.3) 289-298