Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA KRITIKA, POLEMIKA I OSVRTI

HERMENEUTIČKIM UMEĆEM DO ISTINE O SRPSKOM JEZIKU

Sažetak

Osvrt na knjigu: Bojan Radić, Razgovori sa Petrom Milosavljevićem – O Novosadskom skupu, Beograd, 2008.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 3/2009 УДК: 323.1(=163.41)+811.163.41`272](049.3) 281-288
ç