Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПОЛИТИКЕ

ГЛОБАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И СВЕТСКО ДРУШТВО: ПРОБЛЕМ ЛЕГИТИМАЦИЈСКОГ ДЕФИЦИТА

Сажетак

У овом раду анализираћемо тематизовање света као светског друштва. Наша претпоставка је да је, захваљујући глобалним комуникацијама, свет постао јединствено друштвено поље, да је свет живота сада постао живот света. У том смислу, неопходна је и анализа промена које су се догодиле у односу друштво – држава. Наиме, у нововековном смислу, модерна друштва су конституисана као релативно затворени, самореферентни системи, у којима је свет живота уоквирен границама националних држава. Интензивирање и екстензивирање процеса комуникације релативизовало је границе овако затворених система, стварајући могућност за успостављање светског друштва. Међутим, практична политичка (инфра)структура и даље је фиксирана на старим обрасцима и, објективно, заостаје за овом променом стварајући тако дефицит легитимности у политичком пољу.

кључне речи:

Референце

  1. Бауман, Зигмунт, „Туристи и вагабунди“, у зборнику: Глобализација – мит или стварност (приредио: Владимир Вулетић), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.
  2. Бауман, Зигмунт: Флуидни страх, Mediterran Publishing, Нови Сад, 2010.
  3. Витгенштајн, Лудвиг: Tractatus logico-philosoficus, Веселин Маслеша, Сарајево, 1960.
  4. Гиденс, Ентони: Последице модерности, Филип Вишњић, Београд, 1998.
  5. Гиденс, Ентони, „Свет који нам измиче: прво предавање“, у зборнику: Глобализација – мит или стварност (приредио: Владимир Вулетић), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.
  6. Кардон, Доминик: Интернет демократија, Фабрика књига, Београд, 2013.
  7. Лиотар, Жан-Франсоа: Постмодерно стање, Братство-јединство, Нови Сад, 1988.
  8. Luhmann, Niklas: Globalization or World Society? How to conceive of modern society, Internet, www.generation-online.org/p/fpluhmann2.htm.
  9. Луман, Никлас: Друштвени системи, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 2001.
  10. Меклуан, Маршал: Познавање општила – човекових продужетака, Просвета, Београд, 1971.
  11. Орловић, Славиша: Политиколошки огледи, Службени гласник, Београд, 2010.
  12. Парсонс, Талкот: Друштва, Аугуст Цесарец, Загреб, 1988.
  13. Парсонс, Талкот: Друштвени систем, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 2009.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2016 УДК 316.776:316.32 43-59