Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА И БЕЗБЕДНОСТ

ГЛОБАЛНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ: ЕКСПЛАНАТОРНИ ПОТЕНЦИЈАЛ САВРЕМЕНИХ ПРИСТУПА МЕЂУНАРОДНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Анализа концептуалне еволуције и главних одлика актуелних приступа феномену међународне безбедности, са свом интер­претативном разноликошћу теоретског „пејзажа“ у периоду од II светског рата до сада, дозвољава адекватније начелно сагледавање имплицитних и експлицитних димензија односа између безбедносне теорије и безбедносне праксе. Критичко идентификовање проблематичних зона те релације би, са једне стране, указало на потенцијалне смернице новог поимања безбедности у ери глобализације (концептуално удаљавање од државе као јединог референтног објекта студија безбедности) и, са друге стране, омогућило прецизније профилисање стратешких оријентира српске безбедно­сне агенде на домаћем, регионалном и светском нивоу.

 

кључне речи:

Референце

  1. Adler, E., Bamett, M. (eds.), Security Communities, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
  2. Baldwin, „Security Studies and the end of the Cold War”, World Politics, 48(1), 1995, pp. 117-141.
  3. Barry, B., Kelstrnp, M., Lemaitre, P., Tromer, E., Waever, O. The European Secu­rity Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era, Pinter, London, 1990.
  4. Booth, K. (ed.) Critical Security Studies and World Politics, Lynne Rienner, Boulder-London, 2004.
  5. Brown, М., Lynn-Jones, S. M., Miller, S. E. (eds.) The Perils of Anarchy: Con­temporary Realism and International Security, MIT Press, Cambridge, 1995.
  6. Buzan, B., Waever O., Wilde, J. Security: A New Framework for Analysis, Lynne Rienner, Boulder-London, 1998.
  7. Croft, Ѕ., Terriff, T. (eds.) Critical Reflections on Security and Change, Frank Cass, London, 2000.
  8. Katzenstein, Р. (ed.) The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, Columbia University Press, NewYork, 1996.
  9. Krause, K., Michael, W. (eds.) Critical Security Studies, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1997.
  10. Lipschutz, R. (ed.), On Security, Columbia University Press, New York, 1995.
  11. Mathews, T. „Redefining Security”, Foreign Affairs, 68(2), 1989, pp. 162-177.
  12. Mathias, A., Jacobson, D., Lapid, Y. (eds.) Identies, Borders, Orders: Rethinking International Relations Theory, University of Mineapolis Press, Mineapolis, 2001.
  13. Rose, G. „Neo-classical Realism and Theories of Foreign Policy”, World Politics, 51(1), 1998, pp. 144-172.
  14. Smith, S. „The Increasing Insecurity of Security Studies: Conceptualizing Security in the Last Twenty Years“, Contemporary Security Policy, 20(3), 1999, pp. 72-101.
  15. Walt, S. „The Renaissance of Security Studies”, International Studies Quarterly, 35(2), 1991, pp. 211-239.
периодика Српска политичка мисао 4/2009 УДК: 355.01+351.74(100) 201-226