Izaberi jezik:
Tema broja

GLOBALIZACIJA MOĆI

GLOBALIZACIJA – ORVELOVSKA VIZIJA EKONOMIJE VAVILONA

Sažetak

Ekonomija kao nauka ide na jednu stranu, a ekonomska stvarnost, ekonomska zbilja, ide na drugu stranu. Dve milijarde ljudi je gladno. Svaki četvrti stanovnik planete živi od jednog dolara dnevno, a od gladi umire sto hiljada ljudi dnevno. Ekonomija kao nauka traži rešenje u formulama i matematčko-statističkim modelima, a ekonomija stvarnosti ima bezbroj demografskih i socijalnih proble­ma koji enormno rastu. Stanje prirodnih resursa, vode, kiseonika, zagađivanja i slično, kreću se ka riziku uništenja čovečanstva i planete. Pod dejstvom protivrečnih sila, buknuli su nacionalni, verski, kulturni i politički konflikti i ratovi većinom lokalnog karaktera i ograničenog inteziteta. Očekivanja da će krajem “hladnog rata” nastupiti zaokret ka miru, razoružanju i demokratskoj integraciji, nisu se obistinila. Naprotiv, na delu je proces jačanja tendencija ka autoritarnoj „orvelovskoj“ svetskoj državi. Revolucija modernosti, odnosno revolucija kapi­tala sa njenim svetskim (kapitalističkim) sistemom predstavlja najveće ubrzanje ritma istorije u dosadašnjem ljudskom iskustvu. To ubrzanje ritma istorije pod uslovima svetskog (kapitalističkog) sistema traje već 500 godina. I stiglo se do globalizacije. Da li je to kraj, poslednji ciklus poslednje krize?

Ključne reči:

Reference

  1. Pol Samjuelson, Moć i nemoć ekonomista, “Ekonomska politika”, 14. септембар 1977. године.
  2. Проф. др Зоран Пјанић, Нова теоријска економија у Америци, „Социјализам“ бр. 6, 1881,
  3. Haris. Jonh Maynard Keynes – Ekonomist and Policymaker, New York 1955,
  4. Homa Katouzj an, Еволуција економског метода: од политичке економије до позитивне економике, „Gledišta“, бр. 5-6 за 1985, стр. 27.
  5. Библија, Стари завјет, превод Ђуре Даничића, Београд, 1984,
  6. Robert Katner, О стању у области економије, “Pregled”, бр. 236, 1986/87, Америчка амбасада у Југославији,
  7. Сваке године умире 14 милиона деце, чланак који је “По­литика” од 14.1.1987.г, преузела из “The New York Times”.
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2011 УДК 339.92:330.8 277-298
ç