Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРЕ И ИДЕНТИТЕТ – О ЈЕДНОЈ ЛОКАЛНОЈ ЗАБЛУДИ

Сажетак

Процеси глобализације културе воде ка прилагођавању, тј. модификации постојећих култура и културних образаца, као и постепеном прихватању оних културних вредности које су сабразне принципима либералне демократије и тржишне економије. У односу на виђења глобализацијских процеса, истраживачи културне глобализације се претежно деле у четири главне групе: оне који у културној глобализацији виде хомогенизацију културе, «сценарио засићења», «периферијско кварење» и «сценарио глобалне локализације» (глокализације) као културне хибридизације. Рад се бави различитим виђењима исхода глоклизације као «интеракције глобалног и локалног» према питањима идентитета, и покушава да уочи њене проблеме и могуће исходе посматрајући везе индивидуалног идентитета и културног идентитета локалних култура према глобалним утицајима.

 

кључне речи:

Референце

периодика Српска политичка мисао 1/2009 УДК: 316.722:316.42 117-130