Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

GLOBALIZACIJA I GEOPOLITIKA IDENTITETA

Sažetak

Prikaz knjige: Ljubiša Despotović, Globalizacija i geopolitika identiteta, Kairos, Sremski Karlovci, 2017, 237 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2017 УДК 316.32+327::911.3(049.3) 385-389
ç