Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ДЕЗИНТЕГРАЦИЈА: КУЛТУРНИ, МЕДИЈСКИ И ОБРАЗОВНИ АСПЕКТИ

Сажетак

У раду се најпре указује на појмовну разлику између глобализације и глобализма. Глобализација је један противречан процес савременог друштва а идеолози глобализма се труде да овај процес представе безалтернативним. Глобалисти се ослањају на идеју де­мократке и слободног тржишта са тврдњом да је то поредак који решава све друштвене проблеме. Чињеница да је свет дубоко социјално и економски подељен, говори сама по себи о освајачкој природи глобализма. Имплицитни циљ ове идеологије је заправо дезинтеграција «немодернизованих» држава, нација и њихових култура, образовања и медија, како би се отворио социјални про­стор за експанзију капитала и система вредности најбогатијих друштава Запада.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић, З. (2002): Невоље демократије у Србији, М.Б.Прес, Нови Сад
  2. Аврамовић, З. (2003): Држава и образовање, ИПИ, Београд
  3. Аврамовић, З. (2008): Култура, Београд: Завод за проучавање културе
  4. Бјелохрадски, В.(2000): «Антиномије глобализације: просвећено друштво», Реч, бр.58/4, Београд
  5. Видојевић, З. (2005): Куда води глобализација?, Филип Вишњић, Београд
  6. Зиновјев, А. (2002): Запад, Наш дом, Београд
  7. Образовање скривена ризница, (1996): УНЕСКО-извештај међународне групе о образовању 21 века. Београд
  8. Илић, Владимир, (2007): Империја, Београд
  9. Колман, Џ, (2006): Хијерархија завереника – Комитет 300, Београд
  10. Кнежевић, М. (2003) Време глобализације, (уредник зборника), Студентски град, Београд
  11. Печујлић, М. (2002): Глобализација: два лика, Гутембергова галаксија, Београд
  12. Ранковић, М. (2002): »Дефинисање новог светског/глобалног хегемонизма», Социолошки преглед, бр. 3-4, Београд
  13. Ранковић, М. (2009): Глобализација и нови империјализам, издање аутора, Београд
  14. Цолић, М. (2010): Амерички слон, Институт за упоредно право, Београд
  15. Владимир Вулетић, (2003): Глобализација, Службени гласник, Београд,
  16. Kofman, E., and G. Youngs, eds. 2003. Globalization: Theory and practice, Lon­don and New York: Continuum.
  17. Ozga, J. 2002. “Education governance in the United Kingdom: The modernisation project”, European Educational Research Journal 1 (2): 331-41.
  18. Sassen, S. 1998. Globalization and its discontents, New York: The New Press.
  19. Трипковић, М. (2002): «Образовање и отворено друштво», Зборник Матице српске за друштвене науке, 112-113, Београд, Нови Сад
периодика Српска политичка мисао 1/2010 УДК: 316.324.8 267-280