Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПА И ЕВРОАЗИЈА

ГЛАВНИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ВЕКТОР У ПОСТСОВЈЕТСКОМ ВРЕМЕНУ И КАКО ОДГОВОРИТИ НА ЊЕГА

Сажетак

Као главни геополитички вектор у савременом свету одредили смо наступање Запада према Русији. Тај вектор има два правца запад-исток и југ-север. НАТО пакт се шири према границама Русије а војна инфраструктура се све више оснажује. У исто време води се економски и пропагандни рат против Русије, што се може окарактерисати као нови хладни рат. Оваква ситуација је веома опасна и представља претњу светском миру и доводи до могућности трећег светског рата и употребе нуклеарног оружја. Наводимо могуће одговоре Русије на овакве изазове.

кључне речи:

Референце

  • Волович Олексiй, „Балто-Черноморскй Союз: перспективи реализацiï,“ Борисфен Iнтел, http://bintel.com.ua/uk/article/volodich-balto/
  • Дугин Александар, Основи геополитике, књига 2, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  • Пророковић Душан, „Геополитичка димензија макрорегионалних стратегија     ЕУ“, Национални интерес , Институт за политичке студије, Београд, год. X vol. 19, бр. 1/2014 стр. 9-27.
  • Степић Миломир, „Деатлатизацијом до стабилизације Балкана: српски национални интерес“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, год. XIII, vol. 28, број 1/2017, стр. 9-37.
  • Шмит Карл, „Земља и Море“, у: Дугин Александар, Основи геополитике, књига 2, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  • МЕМОРАНДУМ політичних та громадських організацій Альянсу Балто-Чорноморських Націй (АБЧН), http://ukrpohliad.org/komentari/memorandum-polity-chny-h-ta-gromads-ky-h-organizatsij-al-yansu-balto-chornomors-ky-h-natsij-abchn.html 05/10/2018
периодика Национални интерес 2/2018 2/2018 УДК 327::911.3(100)“20“ 83-101