Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ SRBIJE I OPSTANAK REPUBLIKE SRPSKE

Sažetak

U radu se razmatraju glavni činioci koji uslovljavaju geostrateški položaj Srbije i to: 1) Svetski poredak moći, struktura, glavne karakteristike, činioci i njihovi međusobni odnosi; 2) Odnosi glavnih faktora svetskog poretka prema nacionalnim i državnim interesima Srbije; 3) Stanje u susedstvu Srbije i njegov uticaj na geostrateški položaj Srbije; 4) Karakteristike državnog prostora Srbije od uticaja na njen geostrateški položaj; 5) Stanje države i nacije, resursi i razvoj kao faktor geostrateškog položaja Srbije. Takođe, geostrateški položaj Srbije je razmatran i u kontekstu opstanka, odbrane i očuvanja Republike Srpske kao jedinog dobitka srpskog naroda iz procesa razbijanja Jugoslavije.

Ključne reči:

Reference

  1. Бжежински, З. Велика шаховска табла, ЦИД, Подгорица, 2001.
  2. Грчић, М. „Геополитички положај Југославије у прошлости и данас“, у: Зборник радова Института за географију, Београд, 1984, свеска 31.
  3. Дугин, А. Основи геополитике, Експрес Зрењанин, 2004.
  4. Илић, И. „Геополитичка особеност Балканског полуострва и српско питање“, у зборнику Основни принципи разграничења државе, ВГИ, Београд, 1994.
  5. Кнежевић, М.Мозаик геополитике, Институт за политичке студије, Београд 2008.
  6. Радиновић, Р. „Актуелно стање, стратегија и перспективе НАТО савеза”, Безбедносни форум, 2/1996.
  7. Радиновић, Р. Нови светски поредак и политика одбране Савезне Републике Југославије, Савезно Министарство одбране, Београд 1993.
  8. Степић, М. Геополитика – идеје, теорије, концепције, Институт за политичке стуције, Београд, 2016.
  9. Степић, М. Косово и Метохија – постмодерни геополитички експеримент, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  10. Тешић, М. „Геостратешки положај Балкана“, у: Балкан крајем 80-их, БИГЗ, Београд, 1987.
  11. Трифковић, С. „Косово и доктрина глобалне доминације”, у: Агресија НАТО сумрак запада, Београдски форум за свет равноправних, 1999.
  12. Фукујама, Ф. Крај историје и последњи човек, ЦИД Подгорица – Романов, Бања Лука, 2002.
  13. Хантингтон, С. Сукоб цивилизација, ЦИД, Подгорица, 1998.
  14. Цвијић, Ј. Балканско полуострво и југословенске земље – основи антропогеографије, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1966.

   

PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2017 УДК: 327::911.3(497.11):355.02 (497.5 Republika Srpska) 13-58
ç