Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ГЕОСТРАТЕШКИ ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ И ОПСТАНАК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сажетак

У раду се разматрају главни чиниоци који условљавају геостратешки положај Србије и то: 1) Светски поредак моћи, структура, главне карактеристике, чиниоци и њихови међусобни односи; 2) Односи главних фактора светског поретка према националним и државним интересима Србије; 3) Стање у суседству Србије и његов утицај на геостратешки положај Србије; 4) Карактеристике државног простора Србије од утицаја на њен геостратешки положај; 5) Стање државе и нације, ресурси и развој као фактор геостратешког положаја Србије. Такође, геостратешки положај Србије је разматран и у контексту опстанка, одбране и очувања Републике Српске као јединог добитка српског народа из процеса разбијања Југославије.

кључне речи:

Референце

  1. Бжежински, З. Велика шаховска табла, ЦИД, Подгорица, 2001.
  2. Грчић, М. „Геополитички положај Југославије у прошлости и данас“, у: Зборник радова Института за географију, Београд, 1984, свеска 31.
  3. Дугин, А. Основи геополитике, Експрес Зрењанин, 2004.
  4. Илић, И. „Геополитичка особеност Балканског полуострва и српско питање“, у зборнику Основни принципи разграничења државе, ВГИ, Београд, 1994.
  5. Кнежевић, М.Мозаик геополитике, Институт за политичке студије, Београд 2008.
  6. Радиновић, Р. „Актуелно стање, стратегија и перспективе НАТО савеза”, Безбедносни форум, 2/1996.
  7. Радиновић, Р. Нови светски поредак и политика одбране Савезне Републике Југославије, Савезно Министарство одбране, Београд 1993.
  8. Степић, М. Геополитика – идеје, теорије, концепције, Институт за политичке стуције, Београд, 2016.
  9. Степић, М. Косово и Метохија – постмодерни геополитички експеримент, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  10. Тешић, М. „Геостратешки положај Балкана“, у: Балкан крајем 80-их, БИГЗ, Београд, 1987.
  11. Трифковић, С. „Косово и доктрина глобалне доминације”, у: Агресија НАТО сумрак запада, Београдски форум за свет равноправних, 1999.
  12. Фукујама, Ф. Крај историје и последњи човек, ЦИД Подгорица – Романов, Бања Лука, 2002.
  13. Хантингтон, С. Сукоб цивилизација, ЦИД, Подгорица, 1998.
  14. Цвијић, Ј. Балканско полуострво и југословенске земље – основи антропогеографије, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1966.

   

периодика Политика националне безбедности 1/2017 УДК: 327::911.3(497.11):355.02 (497.5 Republika Srpska) 13-58