Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ГЕОСТРАТЕШКИ ОКВИРИ РУСКО-ИРАНСКИХ ОДНОСА

Сажетак

У раду се посматра стални успон билатералних руско-иранских односа (и њихова стратешка димензија) који су у сталном успону од краја Хладног рата, а нарочито од почетка 21. века. Узимајући у обзир историјат међусобних односа у преходним вековима између две империје чије су савремене наследнице Руска федерација и Исламска република Иран, те њихово историјско приближавање које у задњим деценијама прераста у партнерство, па и савезништво, на све то се гледа из призме њиховог геополитичког положаја и теорија класичне геополитике, а у светлу комплексне сарадње о оквиру савремених међународних процеса који воде ка мултиполаризму. У пресеку геополитичког фактора и реал-политичког прагматизма, као и значајног степена подударности националних интереса у дугорочној перспективи, надаље се прати како геополитика надвладава историјско наслеђе и доводи до повећања стратешке сарадње са својим циљевима и досадашњим учинцима.

кључне речи:

Референце

  1. Blank Stephen, ”Russian’s Return to Middle East Diplomacy”, Orbis,Vol. 90.No. 4, јесен 1996.
  2. Белобров Ю.Я., Володин А.Г., Козырев Н.И., Ланкин Е.В., Сажин В.И., Юртаев В.И., СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКО­ИРАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ, Российский совет по международным делам, Москва, 2014
  3. Voronova-Abrams Marina, „Russia’s Uneasy Relationship with Iran“, Security and Sustainability Program, Global Green USA, March 30, 2010, http://www.globalgreen.org/docs/publication-171-1.pdf
  4. Гајић Александар, Нова велика игра, НСПМ, Београд, 2010
  5. Elaheh Koolaee, “Russia Role and Influences in Tajikistan”, Eco­nomic-Political, Ettelaat, No. 119 120, August September 1997
  6. Katz N. Mark, “Russian Iranian Relations in the Putin Era” , Mid­dle Eastern Studies 11/2009.
  7. http://www2.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/demokratizatsiya%20archive/10-1_Katz.PDF
  8. Macalister Terry, “Russia, Iran and Qatar Announce Cartel That Will Control 60% of World”s Gas Supplies,” The Guardian, Oc­tober 22, 2008.
  9. Milani Abas, Russia and Iran: An anti-western Alliance“, Current History, Volume: 106, Issue: 702, Octobеr 2007.
  10. Mohiaddin Mesbahi, “Russian Foreign Policy and Security in Cen­tral Asia and the Caucasus”, Central Asia Survey, No. 12, 1993.
  11. Freedman Robert O., „Russian Iran Relations in 1990’s”, Meria Journal, Vol. 4, No. 2, June 2000.
  12. Петровић Драган, Геополитика постсовјетског простора, Прометеј, Нови Сад, 2008.
  13. Петровић Драган, Анђелковић Драгомир, Николић Горан, Геополитика Закавказја, ИМПП. Београд, 2010.
  14. Потежица Оливер, Древна Персија, Филип Вишњић, Београд, 2005.
  15. Tomberg Igor R., “Iran in the European Gas Market: Russian Point of View,” Institute Français des Relations Internationales (Ifri), October 2009, http://www.ifri.org/files/Energie/Tomberg.pdf.
  16. Hopkirk Peter, The Great Game, Kodansha International, New York, 1994.
  17. Cohen Ariel, “The ‘Primakov Doctrine: Russia’s Zero-Sum Game with the United States,” Heritage Foundation Y.I.No. 167, De­cember 15, 1997.

   

периодика Национални интерес 1/2015 УДК 327::911.3(497+570)(55) 153-171