Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРБИЈЕ

ГЕОПОЛИТИЧНОСТ ШИРЕЊА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ

Сажетак

Стварање и ширење европске интеграције (ЕУ) углавном се схвата као економски и политички процес. Геополитички аспекти су маргинализовани, иако су управо они имали пресудан значај. У теоријском смислу, настанак европске интеграције заснива се на Heartland-Rimland концепцији Хладног рата, а у практичном геостратегијском смислу она је, заједно са НАТО, представљала амерички трансатлантски „мостобран“ на западу Евроазије. Припрема интеграције, њено формирање и процес ширења доказују постојање геополитичких узрока и последица, који нису престали да важе ни у постбиполарној епохи. ЕУ и НАТО су две комплементарне организације, а њихове територијалне експанзије су и данас усаглашени процеси. Упркос томе, у првој деценији 21. века раније потиснути геополитички интереси Русије у Европи су реактивирани. Они се заснивају на теоријским поставкама неоевроазијства, а спроводиће се постепено геополитичком употребом мреже гасовода и нафтовода који ће снабдевати енергетски зависну Европу. У контексту садашњег и будућег америчко-руског надметања за придобијање Европе позиционираће се Балкан, Србија и српске земље у целини.

кључне речи:

Референце

  1. Бжежински, Збигњев (2001), Велика шаховска табла, ЦИД, Подгорица; Ро­манов, Бања Лука.
  2. Бжежински, Збигњев (2009), Друга шанса Америке три председника и криза америчке суперсиле, ЈП Службени гласник; Факултет безбедности Универзитета у Београду, Београд.
  3. Brzezinski, Zbigniew (1997), „A Geostrategy for Eurasia“, Foreign Affairs, 76, No 5, Sept./Oct. 1997.
  4. Гајић, Саша (2009), Српски евроутопизам, објављено новембра 2009. го­дине на веб-сајту Нове српске политичке мисли (доступно на http://www.nspm.rs/kuda-ide-srbija/srpski-evroutopizam.html)
  5. Група аутора (1999), Светска енциклопедија мира, том 2, Завод за уџбенике и наставна средства; Центар за демократију; Гутенбергова галаксија, Београд.
  6. Дугин, Александар (2004), Основи геополитике, књига 1, Екопрес, Зрењанин.
  7. Дугин, Александар (2004), Проект „Евразия“, ЭКСМО, Яуза. (доступно и у електронској форми: www.evrazia.org).
  8. Кисинџер, Хенри (2003), Да ли је Америци потребна спољна политика – у сусрет дипломатији 21. века, БМГ, Београд.
  9. Кнежевић, Милош (2008), Евроскептицизам, Заслон, Шабац.
  10. Конузин, Александар В. (2009), „Поздравна реч“, Национални интерес, 1-2/2009; год. V; 5; Институт за политичке студије, Београд.
  11. Mackinder, Halford (1904), „The Geographical Pivot of History“, Geographical Journal, 23(1904), The Royal Geographical Society, London.
  12. Mackinder, Halford (1996), Democratic Ideals and Relity, National Defense Uni­versity Press, Washington, DC. /електронско издање/ (оригинално издање: Henry Holt &Co., New York, 1919.)
  13. Mackinder, Halford (1996), „The Round World and the Winning of the Peace“, у: Democratic Ideals and Relity, National Defense University Press, Washington, /електронско издање/ (оригинално издање: Foreign Affairs, July 1943, Counceil on Foreign Relations, Inc., New York)
  14. Mahan, Alfred (2004), The Influence of Sea Power upon History 1660-1783, The Project Gutenberg Ebook. (оригинално издање године)
  15. Spykman, Nicholas (1942), America ’s Strategy in World Politics: The United Sta­tes and the Balance of Power, Harcourt, Brace & Co., New York.
  16. Spykman, Nicholas (1944), The Geography of the Peace, Harcourt, Brace & Co., New York.
  17. Степић, Миломир (1997), „Будућа блоковска структура света“, Економика, Vol. XXXIII (1997), N0 1-2, Економика, Београд, јануар-фебруар
  18. Степић, Миломир (2004), Српско питање –  геополитичко питање, Јантаргрупа, Београд.
  19. Степић, Миломир (2005), „Геополитичка оријентација Србије: евроатлантизам и/или евроазијство“, Мегатренд ревија, вол. 2 (2) 2005, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд.
  20. Степић, Миломир (2008), „Србија у евроазијској и неоевроазијској концепцији упоредна геополитичка анализа“, Русија и Балкан питање сарадње и безбедности, Институт за политичке студије, Београд.
  21. Степић, Миломир (2009), „Могућности симбиозе српских и руских геополитичких интереса на Балкану“, Национални интерес, год. V, 5, бр. 1-2/2009., Институт за политичке студије, Београд.
  22. Chaliand, Gérard; Rageau, Jean-Pierre (1983), Atlas Stratégique Géopolitique des rapports de forces dans le monde, Fayard, Paris.
  23. www.evrazia.info
  24. www.stratfor.com/memberships/149009/analysis/20091117_eu_rapidly_expanding_balkans
периодика Српска политичка мисао 1/2010 УДК: 327(4-672EU):327(497.11) 17-42