Изабери језик:
Тема броја

ИЗБОРИ У БИХ И РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 2014. ГОДИНЕ

ГЕОПОЛИТИЧКИ ПОЛОЖАЈ СРБА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И ИЗБОРИ 2014. ГОДИНЕ

Сажетак

Традиционално обележје југоисточне Европе да је место мултиетничког сусретања и сукобљавања, империјалних тежњи великих сила на почетку 21. века веома је илустративно баш на примеру БиХ. Мада је српски народ један од европских народа, који је у односу на своју величину дао највеће жртве, од те исте Европе је за узврат награђен казном жртвеног јарца. Није само пут до мира био тежак и мукотрпан процес за српски народ у РС, већ је он и данас суочен са сталном борбом за очување свог националног идентитета. И последњи, cедми од грађанског рата, скоро у октобру месецу одржани политички избори у БиХ, по својој суштини ту ништа нису могли да промене.

кључне речи:

Референце

  1. http://www.telegraf.rs/vesti/866255-popis-u-bih-srbi-dne-trerinubosnjaci-najbrojniji-hrvata-sve-manje
  2. Vesti online/Srpski informativni portal/ Bosna posle izbora, http://www.vesti-online.eom/print444065/Vesti/T…
  3. Zvanični rezultati izbora u BiH, http://www.rtv.rs/sr_lat/news/print /535279
  4. Буџак мр Горан, Нови светски поредак и распад Југославије, Инсти­тут за политичке студије, НИП Студент, Београд, 1999.
  5. Гајић Саша Александар, „Србија и геостратешки интереси великих сила 1914. и 2014. године“, зборник Србија и политика великих сила 1914-2014., Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  6. Дурмановић Слободан, (Рас)кораци у процесу формирања власти у БиХ РС у предности, Федерација на чекању, http://www.nspm. rs/sudbrna-dejtonske-bih-i-republika-srpska/raskoraci-u-procesuformiranja-vlasti-u-bih/stampa.html
  7. Ђорђевић Димитрије, Аустро-српски сукоб око пројекта Новопазарске железнице, Историјски часопис, књ. 7, 1957.
  8. Екмечић Милорад, Ратни циљеви Србије 1914., Београд, 1973.
  9. Кецмановић Ненад, Немогућа држава Босна и Херцеговина, „Филип Вишњић“, Београд, 2007.
  10. Колаковић Александра, „Интелектуалци, српско питање и велике силе (1894-1918)“, зборник Србија и политика великих сила 1914­2014, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  11. Милан Филиповић, http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:462300-Popis-u-BiH-U-Republici-Srpskoj-zivi-1326991-osoba
  12. Радојевић Мира, Димић Љубодраг, Србија у Великом рату 1914-­1918., Београдски форум за свет равноправних, Српска књижевна задруга, Београд, 2014.
  13. Суботић др Момчило, „Геополитичка стварност Срба“, зборник Србија политички и институциони изазови, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  14. Суботић Момчило, Идентитет и геополитичка стварност Срба, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  15. Ћосић Добрица, Босански рат, Београд, Службени гласник, Београд, 2012.
  16. Цвијић Јован, Анексија Босне и Херцеговине и српско питање, Бео­град, 1908. (репринт издање).
периодика Политичка ревија 1/2015 УДК 324(497.6 Republika Srpska)”2014”:327 33-48