Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И МИГРАНТСКА КРИЗА

ГЕОПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ ЕМИГРАЦИОНЕ ЕРУПЦИЈЕ ИЗ БЛИСКОИСТОЧНЕ „ВЕЛИКЕ ПУКОТИНЕ“

Сажетак

Миграције из северне Африке и са Блиског Истока узбуниле су читав свет, а непосредно уздрмале саме темеље ЕУ. После првог изненађења, уследиле су анализе које су се углавном бавиле бројем и структурним својствима миграната, правцима њиховог кретања, хуманитарним питањима, политичко-безбедносним последицама… Међутим, разматрање узрока миграција задржало се само на „видљивом делу спектра“. У овом раду аутор „Нову Велику сеобу на­рода“ сматра само последицом и понире у суштину узрока који су је изазвали. Проналази их у геополитичком значају Блиског Истока као „срца“ исламског света, који настоји да маргиналну позицију трансформише у функцију глобалног геополитичког средишта, а досадашњи статус објекта претвори у улогу респектабилног субјекта у светским пословима. Миграције су резултат дестабилизације изазване покушајима САД и других великих сила да то онемогуће.

кључне речи:

Референце

  1. Bžežinski, Zbignjev: Velika šahovska tabla, CID, Podgorica; Romanov, Banja Luka, 2001.
  2. Дугин, Александар: Основи геополитике, књига 1, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  3. Дугин, Александар: Геополитика постмодерне, Преводилачка радионица „Росић“; ИКП „Никола Пашић“, Београд, 2009.
  4. Esposito, John L.: The Islamic Threat Myth or Reality?, Ox­ford University Press, New York, 1992.
  5. Јевтић, Мирољуб, „Верски ратови у 21. веку? Промашаји политичке науке“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, год. X , вол. 20, бр. 2/2014.
  6. Кјелен, Рудолф: Држава као животни облик, Издање И. Ђ. Ђурђевића, Београд-Сарајево, 1923.
  7. Mackinder, Halford John, “The Geographical Pivot of His­tory”, Geographical Journal, The Royal Geographical Society, London, № 23/1904.
  8. Mackinder, Halford John: Democratic Ideals and Reality A Study in the Politics of Reconstruction, Constable and Company Ltd, London, 1919.
  9. Pavić, Radovan, „Teritorijalizacija političkog“, Ekonomika, Ekonomika, Beograd, br. 4-6/1994.
  10. Stepić, Milomir, „Buduća blokovska struktura sveta“, Eko­nomika, IP Ekonomika, Beograd, br. 1-2/1997.
  11. Степић, Миломир; Срећковић, Јелена, „Становништво и држава актуелност учења Рудолфа Кјелена“, Гласник, Српско географско друштво, Београд, св. 87, бр. 2/2007.
  12. Huntington, Samuel, “The Clash of Civilizations?”, Foreign Affairs, Council on Foreign Relations, Inc., New York, vol. 72, № 3, summer 1993.
  13. Huntington, Samuel: The Clash of Civilizations and the Re­making of World Order, Simon & Schuster, New York, 1996.
  14. Цвијић, Јован, „Метанастазичка кретања, њихови узроци и последице“, Антропогеографски и етнографски списи, Сабрана дела, књига 4 (том I), САНУ; НИРО „Књижевне новине“; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987.
  15. http://www.pewforum.org/2012/12/18/table-religiouscomposition-by-country-in-numbers/
  16. http://www.pewforum.org/2012/12/18/table-religiouscomposition-by-country-in-percentage/
  17. http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
  18. http://www.nspm.rs/hronika/viktor-orban-izbeglicka-kriza-je-zayjera-protiv-evrope-koju-finansira-soros.html
  19. http://www.nspm.rs/istrazivanja-javnog-mnjenja/istrazivanje-srbija-oktobar-2015.html
  20. http://www.vidovdan.org/svet/item/70544-imigracioni-dzihad-trifkovic
  21. http://www.xaviermartin.fr/index.php?post/2010/01/04/MOYEN-ORIENT%2C-NOUVEAU-PIVOT-GLOBAL

   

   

периодика Национални интерес 1/2016 УДК 911.3::327]: 325.2(55/56) (61)(4)“2014/2016“ 19-41