Tema broja

RUSIJA, AMERIKA, EVROPA - ČLANCI

GDE JE EVROPA – Evropa je u evropskom mnoštvu

Sažetak

Na naizgled jednostavno pitanje „gde je Evropa?“, autor odgovara da se Evropa nalazi u evropskom mnoštvu. Vulgarna evrofilija zasniva se na nekritičkom i dogmatskom shvatanju da je „Evropa“ jedina spasiteljka od svih tranzicionih muka. Evropa, međutim, nije jedinstvena niti je jednoznačna, o čemu najbolje svedoči njena istorijski formirana dvodelnost. Veći deo Evrope nije u Evropskoj uniji, a ipak je jednako vredan i perspektivan deo Starog kontinenta. Evropesimisti ne sumnjaju u Evropu kao takvu, već u Evropsku uniju kao jedan od mogućih oblika njenog jedinstva. Skepticizam prema Evropi Unije naročito je raširen na Balkanu, posebno u Srbiji. Sumnja u Evropu Unije zasniva se narđavom iskustvu evropskog ekspanzionizma i intervencionizma, i raspirivanju balkanizma i balkanizacije. Ipak, Balkan je neizostavni deo Evrope, mada zemlje tzv. Zapadnog Balkana još uvek nisu članice Evropske unije. I pored toga, nemoguće je odreći evropski karakter Balkana jer su evropski osećaji, raspoloženje i mentalitet duboko untrašnje svojstvo žitelja poluostrva. Stoga bi Evropljani sa Zapada kontinenta trebalo da uvaže evropsku raznovrsnost i pluralizam, poštujući sve delove Evrope uključujući i balkanske prostore.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1-3/2008 УДК: 32(4)”20” 125-166
ç