Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

Г-20 ОД ПИТСБУРГА ДО ТОРОНТА – ПУТ КА НОВОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ РЕГУЛАТИВИ

Сажетак

Финансијска криза исказала је потребу за појачаном регулаторном активношћу. Група Г-20 преузела је наведени задатак. По­сле Самита Г-20 у Питсбургу доношење финансијске регулативе међународно је координисано и усмерено на спречавање прекомерног преузимања ризика на финансијским тржиштима. Остварени резултати отворили су питање могућности стварања новог појма финансијско право и приближавања различитих регулативних система инструментима soft law-a. Међутим, Самит Г-20 у Торонту 2010, усмерио је даљу регулаторну активност ка смањењу фискалних дефицита. Владе држава морају да створе и следе сопствене, кројене по својој мери, програме усмерене ка смањењу буџетских дефицита. То је отворило пут ка регионалној регулаторској иницијативи.

кључне речи:

Референце

  1. D’Amato A.: „International Soft Law, Hard Law and Coherence“, Public Law and Legal Theory Series, 2008, 08 (1): 1-29.
  2. Dalhuisen J.H.: Dalhuisen on Transnational and Comparative Commercial, Fi­nancial and Trade Law, 2007, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing.
  3. Guzman A.: “The Design of International Agreements“, European Journal of International Law, 2005/16 (4):579-612.
  4. Hillgenberrg H.: „A fresh look at soft law“, European Journal of International Law, 1999/10 (3):499-515.
  5. Hudson A.: The law of Finanace, Sweet and Maxwell, 2009.
  6. Хелајнер Е.: „Финансијска криза и реакције шта се до сада дешавало“, Визије и опције за југоисточну Европу, 12/2009.
  7. Решетов: Меко право, Московски часопис међународног права, 1999, бр. 2, игр.
  8. Schafer A.: „Resolving Deadlock: Why International Organizations Introduce Soft Law“, European Law Journal, 2006/12 (2): 194-208.
  9. Shaffer, Pollack: „How hard and Soft law Interact in International Regulatory Governance: Alternatives, Complements and antagonists“, University of Minne­sota, Law School, legal Studies research Paper Series, research Paper No. 09-23/2008.
  10. Singer D.: Regulating Capital, Ithaca, Cornell University Press, 2007, стр.
  11. Sebestianutti P.: „What is that thing called interational financial law?“, Law and Finanacial Market Review, 2009/1, стр. 64-167.
  12. Велижанина М: „Меко право и његова улога у регулисању међународних односа“, Међународни правник, 2006, стр. 3.
  13. Wood PH.: „How to compared regulatory regime“, Capital market law Journale 2007, 2, No. 4, стр. 332.
периодика Српска политичка мисао 3/2010 УДК: 339.7 271-288