Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ФУКООВО И АГАМБЕНОВО РАЗУМЕВАЊЕ БИОПОЛИТИКЕ: ИЗАЗОВ МОДЕРНЕ?

Сажетак

У овом чланку аутор разматра различите теоријске концепте биополитике код Мишела Фукоа и Ђорђа Агамбена кроз питање о њиховом односу спрам традиције Модерне. У сучељавању дивергентних становишта аутор се нарочито усредређује на специ­фичности Фукоове позиције, аргументишући да се homo politicus код Фукоа појављује као неистражена могућност синтезе полити­ке, етике и филозофије. У том контексту, начини на које се Фуко и Агамбен односе према Модерни уочавају се као одлучујући како за интерпретацију и разумевање биополитике тако и за нове могућности политичког. Аутор закључује аргументацијом да генеалогија савремених феномена биополитике, као наставак Фукоовог при­ступа у садашњости, отвара теоријску могућност за нови политички субјективитет.

 

кључне речи:

Референце

  1. Фуко, М. Рођење биополитике, Светови, Нови Сад, 2005.
  2. Фуко, М. Треба бранити друштво, Светови, Нови Сад, 1998.
  3. Foucault, M. The History of Sexuality I, Vintage Book Editions, Random House, New York, 1990.
  4. Kelly, M. Critique and Power, The MIT Press, Cambridge, 1994.
  5. Heller, A. and Feher, Biopolitics. The Politics of Body, Race and Nature, Euro­pean Centre Vienna, 1994.
  6. Agamben, G. State of Exception, The University of Chicago Press, Chicago, 2005.
  7. Agamben, G. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford University Press, Stanford, 1998.
  8. Agamben, G. Means Without End: Notes on Politics, The University of Minnesota Press, 2000.
  9. Dreyfus, H. and Rabinow, P. Beyond Structuralism and Hermeneutics, The University of Chicago Press, Chicago, 1983.
  10. Foucault, M. „La technologie politique des individus“, Dits et écrits, Gallimard, Paris, 1994.
  11. Foucault, M. Society Needs To Be Defended, Picador, New York, 2003.
  12. Agamben, G. The Coming Community, University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan, 1993.
  13. Lemke, „A Zone of Indistinction A Critique of Giorgio Agamben’s Concept of Biopolitics“, conference at the Nordic Summer University, Laugarvatn, Island, July 2004.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2009 УДК: 32.01:1Foucault M.+1Agamben G. 257-270