Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ФРАНЦУСКИ ОДГОВОР НА ИЗАЗОВЕ ГЛОБАЛНОГ ТЕРОРИЗМА – ИСТОРИЈА И САВРЕМЕНОСТ

Сажетак

Терористички напади радикалних исламиста на редакцију сатиричног часописа „Шарли ебдо“ (Charlie hebdo) и друге мете, у којима је почетком 2015. године страдало укупно седамнаест особа, актуелизовали су потребу детаљног проучавања и свеобухватног критичког сагледавања модела супротстављања овом облику политичког насиља у Француској, пре свега у погледу правних норми које регулишу антитерористичку делатност, као и организационих и професионалних капацитета специјалних служби у чијој надлежности се налази превентивно и репресивно супротстављање тероризму. Релативно нови моменти у извођењу савремених терористичких аката, од којих су се поједини манифестовали и приликом напада на „Шарли ебдо“, попут деловања малих група или нестабилних појединаца, тзв. вукова самотњака (lone wolf) уз минималне припреме у потпуној тајности, а са погубним ефектима, што отежава рад безбедносних структура, већ су довели, а неминовно ће у будућности и даље доводити до одређених легислативних промена у Француској, чији је циљ повећање ефикасности антитерористичких активности специјалних служби.

кључне речи:

Референце

  1. Amalric J., Tourancheau P., „Des reseaux terroristes tres mobiles et autonomes“, Liberation, 06.12.2002.
  2. Articles 63 (enquête de flagrance), 77 (enquête préliminaire) and 154 (commission rogatoire) of the French Code of Criminal Procedure.
  3. Carli Pierre, Telion Caroline, Baker David, „Terrorism in France: the medical response“, Prehospital and Disaster Medicine, WADEM, Cambridge, Vol. 18, 2003.
  4. Chaliand G., L’arme du terrorisme, Louis Audibert, Paris, 2002.
  5. Chenoweth Erica, „Democratic competition and terrorist activity“, The Journal of Politics, University of Chicago Press, Chicago, Vol. 72, 2010.
  6. Cook C. W.Charles, „Je suis… qui? A report from les baulieus“, National Review, NRI, New York, 2015.
  7. Cranshaw Martha, „The effectiveness of terrorism in the Algerian War”, Terrorism in context (ed. Martha Cranshaw), Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 1995.
  8. Davidson Lawrence, „Terror in Paris: Putting Charlie Hebdo in context and looking for a way out“, The Humanist, American Humanist Association, Washington, March-April 2015.
  9. De La Mauviniere Remy, „The Aftermath“, The Nation, 2.02.2015.
  10. Didier B., „Reassuring and Protecting: Internal Security Implication of French Participation in the Coalition against Terrorism“, Critital Views of September 11 (priredili: Е. Hershberg, K. W. Moore), The New Press, New York, 2002.
  11. Dimitrijević V., Terorizam, Radnička štampa, Beograd, 1982.
  12. Enders Walter, Sandler Todd, „Transnational terrorism in the Post-Cold War era“, International Studies Quarterly, International Studies Association, Tucson, Vol. 43, 1999.
  13. Epifanio Marielisa, „Legislative responses to international terrorism“, Journal of Peace Research, PRIO, Oslo, Vol. 48, 2011.
  14. Gaćinović R., Terorizam u političkoj i pravnoj teoriji, Evro-Giunti, Beograd, 2010.
  15. Gaćinović R., Političko nasilje i globalizacija, Draslar partner, Beograd, 2008.
  16. Li Quan, „Does democracy promote or reduce transnational terrorist incidents“, Journal of Conflict Resolution, Peace Science Society, Pennsylvania, Vol. 49, 2005.
  17. Pasqua veut maintenir sa candidature a l’Elysee malgre les affaires; La controverse sur les otages du Liban se poursuit, Le Monde, 10. januar 2002.
  18. Phillip J.Brian, „Terrorist group cooperation and longivity“, International Studies Quarterly, International Studies Association, Tucson, Vol. 58, 2014.
  19. Piazza A. James, „Poverty, minority economic discrimination and domestic terrorism“, Journal of Peace Research, PRIO, Oslo, Vol. 48, 2011.
  20. Purg A., Obaveštajne službe, Enotnost, Ljubljana, 1995.
  21. Sandler Todd, „New frontiers of terrorism research: An introduction“, Jurnal of Peace Research, PRIO, Oslo, Vol. 48, 2011.
  22. Schmid Alex, „Terrorism and Democracy“, Terrorism and Political Violence, Taylor & Francis, Routledge, London, Vol. 4, 1992.
  23. Simeunović D., Terorizam: Opšti deo, Pravni fakultet Univerziteta, Beograd, 2009.
  24. Tatalović S., Grizold, Cvrtila V., Suvremene sigurnosne politike: države i nacionalna sigurnost početkom 21. stoljeća, Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb, 2008.
  25. Walt Viviene, „An attack foretold: French officials were concerned even before two gunman stormed a Paris newspaper”, Time, 19.01.2015.
  26. Wieviorka, „Francuska suočena sa terorizmom“, Terorizam, juli/septembar 1991.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2015 УДК 323.28+327.88]:355.02(44) 313-329