Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

„ФИШИНГ“ ‒ ИЗАЗОВ У ЗАШТИТИ БЕЗБЕДНОСТИ ПОДАТАКА КОРИСНИКА ИНТЕРНЕТА

Сажетак

Циљ истраживања у раду је анализа једног од облика високотехнолошког криминала, који носи назив фишинг („пецање“). Истраживањем је утврђено да је број фишинг превара широм света у порасту из године у годину, са великим штетама. Облици и начини извршења овог вида преваре еволуирали су током времена и постали све софистициранији и самим тим, тежи за откривање. Показало се да су фишинг нападима погођени не само грађани, већ и привредни субјекти и важне државне институције. У раду су приказани примери фишинг напада у свету и у Републици Србији. Анализа је показала да је Република Србија све више угрожена услед фишинг напада и да не постоји lex specialis којим је уређено ово питање. Утврђено је да је неопходно предузети бројне превентивне мере за спречавање крађе приватних података и других значајних информација. То подразумева повећан опрез код отварања мејлова, пажљиво читање њиховог садржаја, избегавање „клика“ на сумњиве линкове чиме се активирају малициозни софтвери, повећан опрез код електронске трговине и коришћења кредитних картица и друге мере. У раду је указано на потребу доношења посебног закона који би уредио област фишинг преваре, као и пооштравање казнене политике. У раду су коришћени нормативни метод и правно-логички методи индукције и дедукције.

кључне речи:

Референце

  • Вилић Вида, Повреда права на приватност злоупотребом друштвених мрежа као облик компјутерског криминалитета (докторска дисертација), Ниш, 2016.
  • Домазет Синиша, Скакавац Здравко, „Скандал „Кембриџ Аналитика“-нови изазов у заштити података о личности?“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2018.
  • Ђукић Анђелија, „Крађа идентитета-облици, карактеристике и распрострањеност”, Војно дело, Министарство одбране, бр. 03/2017.
  • Закон о електронској трговини, Сл. гласник Републике Србије, бр. 41/2009 и 95/2013.
  • Кривични законик Републике Србије, Сл. гласник Републике Србије, бр. 85/2005, 88/2005 –испр. 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016).
  • Петровић Слободан, Компјутерски криминал, Војноиздавачки завод, Београд, 2004.
  • Урошевић Владимир, Ивановић Звонимир, Уљанов Сергеј, Мач у world wide web-у (изазови високотехнолошког криминала), Eternal mix, Београд, 2012.
  • BBB News, Newly Identified Phishing Attack Targeting Small Businesses, 20.07.2018, Internet, https://www.bbbwminews.org/single-post/2017/07/20/Newly-Identified-Phishing-Attack-Targeting-Small Businesses, 16/07/2018.
  • BBC, Google Docs users hit by phishing scam, 04.05.2017, Internet, https://www.bbc.co.uk/news/business-39798022, 16/07/2018.
  • Blic, Kako je prevarena nbs izmenili jedno slovo u imejl adresi i ojadili banku za 175.500 evra, 25.05.2017, Internet, https://www.blic.rs/vesti/drustvo/kako-je-prevarena-nbs-izmenili-jedno-slovo-u-imejl-adresi-i-ojadili-banku-za-175500/b8d362b, 19/07/2018.
  • Blic, Nova internet prevara stigla u Srbiju “Nudim nasledstvo od 850.000 evra, samo treba da…”, 28.09.2017, Internet, https://www.blic.rs/vesti/hronika/nova-internet-prevara-stigla-u-srbiju-nudim-nasledstvo-od-850000-evra-samo-treba-da/wd54ydl, 19/07/2018.
  • Darya Gudkova, Maria Vergelis, Tatyana Shcherbakova, Nadezhda Demidova, Spam and phishing in 2017 on February 15, 2018. 10:00 am, Securelist. 15.02.2018, Internet, https://securelist.com/spam-and-phishing-in-2017/83833, 15/07/2018.
  • European Union Agency for Network and Information Security (ENISA). ENISA Threat Landscape Report 2017, 15 Top Cyber-Threats and Trends, Internet, https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2017, 17/07/2018.
  • Gulf Times, Qatar faced 93,570 phishing attacks in first quarter of 2017, 12.03.2017, Internet, http://www.gulf-times.com/story/547784/Qatar-faced-93-570-phishing-attacks-in-first-quart, 16/07/2018.
  • Gunter Оllmann, The Phishing Guide (Understanding & Preventing Phishing Attacks), NGSSoftware Insight Security Research, United Kingdom, 2004, Internet: https://www.nccgroup.trust/uk/our-research/the-phishing-guide-understanding-preventing-phishing-attacks/, 14/07/2018
  • Infosecurity, Airbnb Customers Targeted with Phishing Scam, 04.05.2018, Internet, https://www.infosecurity-magazine.com/news/airbnb-customers-targeted-with/, 18/07/2018.
  • KasperskyLab, GDPR bustle: Even scammers have new privacy policies, 29.05.2018., Internet, https://www.kaspersky.com/blog/apple-gdpr-phishing/22517/, 18/07/2018.
  • Kimkomando, Amazon Prime Day phishing scam spreading now!, 21.08.2017, Internet, https://www.komando.com/happening-now/415020/amazon-prime-day-phishing-scam-spreading-now, 16/07/2018.
  • Mojnovisad.com, MUP upozorava: Ovako hakeri varaju firme u Srbiji, 11.07.2016, Internet, http://www.mojnovisad.com/vesti/mup-upozorava-ovako-hakeri-varaju-firme-u-srbiji-id10488.html, 19/07/2018.
  • Pysis.net, WannaCry Exposes Extent of Cyber Crime Threat to Small Business, 12.06.2017, Internet, https://www.pisys.net/blog/wannacry-exposes-extent-of-cyber-crime-threat-to-small-business.asp, 16/07/2018.
  • Rasha Almahroos, “Phishing for the Answer: Recent Developments in Combating Phishing”, A Journal of Law and Policy for the Information Society, Ohio State University, Moritz College of Law, United States, бр. 3/2007.
  • Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), OJ L 119, 4.5.2016, стр. 1–88.
  • SC Media, Nigeria-based BEC scams pulling in millions, SecureWorks report, 05.08.2016, Internet, https://www.scmagazine.com/nigeria-based-bec-scams-pulling-in-millions-secureworks-report/article/528085/, 16/07/2018.
  • Scot Graydon, “Phishing and Pharming: The New Evolution of Identity Theft”, Consumer Financial Law quarterly Report, бр. 60/2006.
  • Small Business Trends W-2 Phishing Scam Threatening Small Business After Tax Day, 02.05.2017, Internet, https://smallbiztrends.com/2017/05/w-2-phishing-scam-small-business.html, 16/07/2018.
  • The Guardian, ‘Petya’ ransomware attack: what is it and how can it be stopped?, 28.06.2017, Internet, https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/27/petya-ransomware-cyber-attack-who-what-why-how, 16/07/2018.
  • TVN1, Tokom Mundijala sprečeno 25 miliona sajber napada, http://rs.n1info.com/a404278/Svet/Svet/Tokom-Mundijala-spreceno-25-miliona-sajber-napada.html, Internet, 16/07/2018.
  • Večernje novosti, Opasan ruski virus: Beograđanin duguje 15.000 dinara posle ovog SMS-a, 11.06.2018, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.html:732268-OPASAN-RUSKI-VIRUS-Beogradjanin-duguje-15000-dinara-posle-ovog-SMS-a, 19/07/2018.
периодика Српска политичка мисао 1/2019 1/2019 УДК 004.6:004.738.5 189-207