Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ

ФИЛОЗОФИЈА ЉУДСКОГ РАДА ПРЕД ИЗАЗОВИМА НОВОГ ДОБА

Сажетак

Савремено доба, односно индустријско друштво, утемељено на људским слободама и правима, вишестраначкој парламентарној демократији и тржишној утакмици, донело је суштинске промене у природи, карактеру, садржају и начину људског рада, стављајући пред етику и филозофију људског рада читав низ изазова. Нови начин производње не утиче само на људски рад, као процес стварања материјалних и духовних добара, већ мења целокупни на­чин живота, односе међу људима, систем друштвених и моралних вредности. Свакодневни људски живот добија нове садржаје, али и нову структуру. Долази до јасног и видљивог раздвајања радног и нерадног дела дана, Рад се из доминантно пољопривредне производње у којој је радна и истовремено животна средина природа, премешта у затворени простор индустријских погона, успоставља се техничка подела рада и рад се све више специјализује, односно парцијализује. Што је од посебне важности, долази до изузетно велике динамике промена у области људског рада. Може се слободно рећи, да је управо та динамика промена, актуелизовала стара и отворила читав низ нових питања филозофије и етике људског рада.

кључне речи:

Референце

  1. А. Smith: „Bogatstvo naroda“, Kultura, Zagreb, 1952.
  2. „Библија“ Глас Цркве, Ваљево 2007.
  3. D. Bell: „The coming of Post industrial society“, Heinemann, London 1973.
  4. Д. Маринковић: „Социјални дијалог“ Центар за људска права, Ниш, 2004.
  5. Д. Маринковић: „О стваралачком и конфликтном карактеру људског рада“ „Социологија и економија“ Зборник Института друштвених наука, Београд , 2007.
  6. Ф. Тејлор.: Научно управљање, Рад, Београд, 1992.
  7. „Јеванђеље по Матеју“, „Библија“ Глас Цркве, Ваљево, 2007.
  8. К. Маркс: „Капитал“, „Култура“ Београд, 1969.
  9. М. Вебер: „Протестантска етика и дух капитализма“, Београд, Култура, 1972.
  10. R: Jeremy : „The end of work“, Putnam Books, New York, 1995.
  11. „The end of work“, Putnam Books, New York, 1995.
  12. С. Болчић: „Свет рада у трансформации“, Плато, Београд, 2007.
  13. Ж. Фридман: „Куда иде људски рад“, ИП „Рад,“ Београд, 1963.
  14. Рус, В. Арзеншек: „Рад као судбина и као слобода“, Глобус, Загреб, 1984.
периодика Српска политичка мисао 2/2009 УДК: 316.334.2 277-296