Izaberi jezik:
Tema broja

ISTRAŽIVANJA

FAZE ISTRAŽIVANJA U PRIMENJENOJ METODOLOGIJI

Sažetak

Autor piše o metodologiji naučno-empirijskog istraživanja definišući faze istraživanja, istraživački postupak i istraživačku delatnost. Identifikuje faze naučnog, empirijskog i primenjenog istraživanja u oblasti društvenih nauka.

Ključne reči:

Reference

    1. М. Ђурић: Проблеми социолошког метода, Београд, 1962.
    2. В. Милић: Социолошки метод, Београд, 1974.
    3. Ђуро Шушњић: Критика социолошке методе, Ниш, 1973.
    4. Богдан Шешић: Основи методологије друштвених наука, Београд, 1982.
PERIODIKA Politička revija 1/2009 УДК: 001.891+303 281-294
ç