Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIKA I POLITIČKI SISTEM

FAKTORI MENTALITETA U KARAKTERIMA POLITIČKIH VOĐA U SRBIJI

Sažetak

Nakon radnog definisanja predmeta istraživanja, autor će uključivanjem multidisciplinarnih metoda nastojati da odgonetne faktore koji presudno utiču na stvaranje različitih mentaliteta. U te multidisciplinarne metode spadaju: etnopsihološki i sociopsihološki metod, ali i uporedni i metod idealnotipskih obrazaca. Među metodama za analizu mentaliteta i karaktera društvenih grupa i pojedinaca biće upotrebljeni još i: metod introspekcije, intuitivni metod, istoriografski metod, metod analize sadržaja. Konačno, u osvrtu na političku karakterologiju stranačkih vođa, autor će obratiti pažnju na primenu nekoliko politikoloških metoda. Primenom svih ovih metoda autor će pokušati da odgonetne kako i u kolikoj meri faktori mentalite­ta utiču na karaktere političkih vođa u Srbiji.

Ključne reči:

Reference

  1. Bogdanović, Miloš: Prokletstvo nacije, Beograd, 2004.
  2. Bosanac Milan, Mandić Oleg, Petković Stanko: Riječnik sociologije i so­cijalne psihologije, Informator, Zagreb, 1977.
  3. Bujošević, Dragan: “Povratak kralja trgova”, NIN, br. 2546/99, Beograd, 1999, http://www. nin.co.rs/1999-10/14/10159.html
  4. Veličković Dušan, Zoderman Kristof: Đinđić, Alexandria Press, Beograd, 2007.
  5. Вукомановић, Дијана: „Идеолошко профилисање релевантних партија у Србији“, Српска политичка мисао: 4/09: 137-158, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  6. Đukić, Slavoljub: Kraj srpske bajke, Samizdat, Beograd, 1999.
  7. Ingliš: Obuhvatni rečnik psiholoških i psihoanalitičkih pojmova, Savremena administracija, Beograd, 1972.
  8. Ivanović, Ivan: “Koštunica i Đinđić kao antipodi I-II”, http://www.hereticus.org/?s=civilizacijsko
  9. Ivanović, Života: Zoran Đinđić u mreži mafije, Beletra, Beograd, 2004. Јовановић, Бојан: Карактер као судбина, Народна књига / Алфа, Београд, 2004.
  10. Јовановић, Слободан: Културни образац, Стубови културе, Београд, 2005.
  11. Кнежевић, Милош: Парадигма распада, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  12. Knežević, Miloš: Podeljena moć, NSPM, Beograd, 2006.
  13. Krstić, Dragan: Psihološki rečnik, Savremena administracija, Beograd, 1991.
  14. Николић, Томислав, Борба као смисао живота, СРС, Београд, 2007.
  15. Протић, Милан: Изневерена револуција, Чигоја, Београд, 2005.
  16. Stanković, Vladan: “Portret jednog besednika – Vuk Drašković kralj ulica i trgova”, Hereticus, br.3-4/05: 65-71, Beograd, 2005.
  17. Slović, Dragoslav: Anatomija srpske duše, Beograd, 2009.
  18. Trebješanin, Žarko: Rečnik psihologije, Stubovi kulture, Beograd, 2008.
  19. Цвијић Јован, Андрић Иво: О балканским психичким типовима, Службени лист СРЈ, Београд, 1996.
  20. Cvetković, Margita: “Skica za portret, Tomislav Nikolić – Opozicionar na vlasti”, Nezavisna svetlost, br.132, http://www.freeserbia.net/Archives/ Serbian/Toma.html
  21. Čavoški, Kosta: Slobodan protiv slobode, Dosije, Beograd, 1991.
  22. Шешељ, Војислав: Робијашке медитације, АБЦ Глас, Београд, 1992.
  23. Wеininger, Otto: Pol i karakter, No limit books, Beograd, 1998.
  24. http://www.vreme.com/arhiva_html/434/6.html: “Devet godina Demo­kratske stranke – jačanje kroz deobe”
  25. http://hr.wikipedia.org/wiki/Mentalni_sklop
PERIODIKA Politička revija 1/2010 УДК: 159.922.4:32(497.11) 69-90
ç