Izaberi jezik:
Tema broja

STUDIJE I PREGLEDNI RADOVI

EVROPSKA UNIJA KAO „MEKA” IMPERIJA I SRBI

Sažetak

Posebni „post-konfliktni“ slučajevi Republike Srpske i Republike Srbije, kao i njihove perspektive u bližoj i daljoj budućnosti, sagledavaju se iz perspektive aktuelnog istorijskog konteksta. Njega je presudno profilisala istorijska demisija svetskog sistema i strukturalna kriza visoke akceleracije koja taj proces prati. Pod ovim opštim pretpostavkama, načela i ustanove novovekovne republike i demokratije suspendovani su, program korporativne distopije postao je dominatan, a savremena politi­ka transformisala se u feudalnu. Aktuelna doktrina Četvrte generacije ratovanja predstavlja ideološki okvir ovog procesa i njegovu legitimaciju. U svetskim poslovima, već je postavljena imperijalna hijerarhija moći novog feudalnog poretka integrisana struktura globalne moći koju s jedne strane demonstriraju SAD kao „tvrda“ imperija, a sa druge EU kao „meka“ imperija. U takvom poretku, rat je kontinuirano stanje. Zato savremeni istraživači aktuelno učešće SAD i EU u svetskim poslovima prepoznaju kao „stanje“ permanetnog rata Četvrte generacije koji samoproglašene „vođe čovečanstva“ vode protiv ostatka sveta, uključujući ovde i rat protiv građana samih SAD i EU. Ovde imamo posla sa uzornim slučajem doslovne primene doktrine militarističke „nove liberalne imperije“ i „novog liberalnog imperijalizma“ u njenom izvornom ideološkom obliku. Kao doktrina koja je imala da posle tzv. „hladnog rata“ 1989-1990, ideološki legitimiše praksu dominacije, subjugacije, permanentnog svetskog rata i unilateralne primene sile u svetskim poslovima, doktrina militarističkog „novog liberalnog imperijalizma“ i „no­ve liberalne imperije“ predstavlja okvir unutar koga se danas profilišu institucije i politike EU kao «meke» imperije. Ovde se to pokazuje kroz kritičko osvetljavanje dok­trine „novog liberalnog imperializma“ i „nove liberalne imperije“ u njenom izvornom obliku – rad Roberta Kupera i drugih, naročito uloga Tonija Blera.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 3/2010 УДК 327(4):327(497.11+497.6) 427-468
ç