Изабери језик:
Тема броја

НЕКИ АСПЕКТИ ЕВРОПСКИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА

ЕВРОПСКА УНИЈА ИЗМЕЂУ ИДЕОЛОШКЕ ФИКЦИЈЕ И ПОЛИТИЧКЕ СТВАРНОСТИ

Сажетак

У чланку аутор анализира фундаменталне узроке савремене кризе политичке идеје Европске уније. Аргументише се у прилог тезе да су два главна разлога ове кризе садржана у два неуспеха ЕУ тј. чињеници да се није образовао европски политички идентитет и чињеници да демократија у ЕУ представља догађај који се није десио. Оба неуспеха произилазе из неаутономности Европске уније, односно некритичког прихватања идеологија неолиберализма из САД од стране интелектуалних и политичких елита. Ово је за последицу имало и прихватање изузетно проблематичне идентификације либерализма и демократије, и на тај начин отворило пут активном учествовању у западном интервенционизму. У трећем делу чланка, аутор разликује појам Европе од појма ЕУ и разматра стварности савремене Европе које се тиче не само појачане улоге државе него и сасвим новог друштва које се рађа.

кључне речи:

Референце

  1. Арон, Ремон, Демократија и тоталитаризам, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад, 1997.
  2. Балибар, Eтјен, Ми, грађани Европе?, Београдски круг, Београд, 2001.
  3. Великоња, Митја, Евроза: критика новог евроцентризма, XX век, Београд, 2007.
  4. Платон, Држава, Дерета, Београд, 2013.
  5. Самарџић, Слободан, Европска унија – систем у кризи, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад, 2016.
  6. Balibar, Etienne, „Europe is a Dead Political Project“, Guardian, 6.jun 2010.
  7. Badiou, Alain,. „Alan Badiou’s reply to Jean-Luc Nancy“, http://criticallegalthinking.com/2011/04/04/alain-badious-reply-to-jean-luc-nancy/, 16/10/2016.
  8. Barany, Zoltan and Moser, Robert, ed. Is Democracy Exportable?, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
  9. Bobio, Noberto, Liberalism and Democracy, Verso, London-New York, 1990.
  10. Habermas, Jurgen,. „Leadeship and Leitkultur“, The New York Times, 28 October 2010.
  11. Marx, Karl, Early Political Writings, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.
  12. Nancy, Jean-Luc, „Ce que les peuples arabes nous signifient“, Liberation 28 mars 2011.
  13. Offe, Claus, Europe Entrapped, Polity Press, Cambridge, 2015.

   

периодика Политичка ревија 2/2017 УДК 32(4-672EU)“20“ 1-12