Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ЕВРОПСКА УНИЈА И ЗАКЉУЧЕЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ СПОРАЗУМА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСНЕ И ОДБРАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ: ПОСЛЕДИЦЕ ПО МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ СУБЈЕКТИВИТЕТ ЕУ

Сажетак

У овом чланку анализира се комплексно питање међународноправног субјективитета Европске уније. Анализа је усмерена на уговорну способност Европ­ске уније, која се разматра кроз одредбе Уговора о ЕУ, али и кроз праксу закључења споразума од стране ЕУ у области европске безбедносне и одбрамбене поли­тике. На основу анализе уговорне способности Уније, циљ је да се укаже у којој мери и да ли Унија данас поседује међународноправни субјективитет.

кључне речи:

Референце

  1. АВРАМОВ, Смиља, КРЕЋА, Миленко, Међународно јавно право, За­вод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1993.
  2. DE SCHOUTHEETE, Philippe, ANDOURA, Sami, «The Legal Perso­nality of the European Union», Studia Diplomatica, LX, n°1, 2007.
  3. ДИМИТРИЈЕВИЋ, Војин, СТОЈАНОВИЋ, Радослав, Међународни односи, Службени лист СРЈ, Београд, 1996.
  4. EECKHOUT, Piet, External Relations of the European Union: Legal and Constitutional Foundations, Oxford University Press, 2004.
  5. GAUTIER, Philippe, «The Reparation for Injuries Case Revisited: The Personality of the European Union», Max Planck Yearbook of United Nations Law, 4, 2000.
  6. HILLION, Christophe, WESSEL, Ramses, «Restraining External Com­petences of EU Member States under CFSP», in Marise CREMONA, Bruno De WITTE (eds.), EU Foreign Relations Law Constitutional Fundamentals, Hart Publishing, Oxford, 2008.
  7. ЈАНЕВ, Игор, «Основе политичког система Европске уније», Политичка ревија, 18, n°4, 2008.
  8. KLABBERS, Jan, «Presumptive Personality: The European Union in International Law», in Martti KOSKENNIEMI (ed.), International Law Aspects of the European Union, Martinus Nijhoff Publishers, Hague, 1998.
  9. LEAL-ARCAS, Rafael, «EU Legal Personality in Foreig Policy?», Bo­ston University International Law Journal, 24, n°2, 2007.
  10. MARQUARDT, Stephan, «The Conclusion of International Agreements under Article 24 of the Treaty on European Union», in Vincent KRONENBERGER (ed.), The European Union and the International Legal Order: Discord or Harmony ? TMC Asser Press, Hague, 2001.
  11. NEUWAHL, Nanette, «Legal Personality of the European Union Inter­national and Institutional Aspects» in Vincent KRONENBERGER (ed.), The European Union and the International Legal Order: Discord or Harmony? TMC Asser Press, Hague, 2001.
  12. ÖSTERDAHL, Inger, «The EU and its Member States, Othes States, and International Organizations The Common European Security and De­fence Policy after Nice», Nordic Journal of International Law, 70, n°3, 2001.
  13. PAASIVIRTA, Esa, «The European Union: From an Aggregate of States to a Legal Person?», Hofstra Law & Policy, 2, 1997.
  14. RADIVOJEVIC, Zoran, «La personnalité juridique internationale et la capacité des organisations internationales universelles de conclure des traités», Facta Universitatis, Series Law and Politics, 1, n°1, 1997.
  15. REICHARD, Martin, «Some Legal Issues Concerning the EU-NATO Berlin Plus», Nordic Journal of International Law,73, n°1, 2004.
  16. SARI, Aurel, «The Conclusion of International Agreements by the Euro­pean Union in the context of the ESDP», International and Comparative Law Quarterly, 57, n°1, 2008.
  17. ВУКЧЕВИЋ, Дејана, «Безбедносна и одбрамбена политика ЕУ и постојећи институционални систем ЕУ», Политичка ревија, 18, n° 4, 2008.
  18. WESSEL, Ramses A., «Revisiting the International Legal Status of the EU», European Foreign Affairs Review, 5, n°4, 2000.
  19. WESSEL, Ramses A., Gloria FERNANDEZ ARRIBAS, «EU Agree­ments with third States: Constitutional Reservations by Member States, in BLOCKMANS (ed.), The European Union and Crisis Management, TMC Asser Press, Hague, 2008.
периодика Политичка ревија 1/2009 УДК: 341.24(4-672 EU):355.1 115-132