Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

EVROPA, JEDAN CILJ, JEDNA SUDBINA

Sažetak

Prikaz knjige:
Foucher, Michele. 2019. L’Europe, un dessein, un destin. Paris: Edition Marie B, 126 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2021 3/2021 УДК 32(4-672EU)(049.3) 257-264
ç