Izaberi jezik:
Tema broja

TEORIJSKI KONCEPT NACIONALNE DRŽAVE I SRPSKI ETNOS

EVROATLANTSKO RASRBLJAVANJE CRNE GORE

Sažetak

U članku se raspravlja o srpskom jezičkom i istorijskom korenu crnogorskog identiteta, kao i o savremenom evroatlanstkom procesu rasrbljavanja Crne Gore. Poništavanje srpskog jezika kao jezika većinske Crne Gore i donošenje odluke o novom nazivu jezika, predstavlja snažan udarac srpskoj etnojezičkoj i istorijskoj tradiciji i identitetu Crne Gore. Ovaj proces savremenog rasrbljavanja Crne Gore može se posmatrati u dve ravni: istorijsko-etnojezičkoj i geopolitičkoj.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Алексић Будимир, Црвено – Црна Гора, Никшић, 1999.
  2. Бојовић Драга, „Опет о „преименовању“ (доименовању, разименовању…) српског језика у Црној Гори, и још понечему“, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 1, приредили: Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Бачка Паланка, Ваљево, 2007.
  3. Бећковић Матија, „Обистинили се моји стихови“, НИН, мај 2006.
  4. Ђилас Милован, Његош, владика, мислилац, владар, Београд, 1998.
  5. Ђуретић Веселин, Српска беспућа двадесетог века, СРС, Београд, 2006.
  6. Кнежевић Милош, Изневерена држава, Београд, 2007.
  7. Ковачевић Милош, „Српки језик и његове варијанте“, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 1, приредили: Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Бачка Паланка, Ваљево, 2007.
  8. Љушић Радош, Ангажована историографија, Народна књига Алфа, Београд, 2004.
  9. Матовић Веселин, „Разголићио се стидуљак из заграде“, у: Српско пиатање и србистика, Зборник радова 1, приредили: Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Бачка Паланка, Ваљево, 2007.
  10. Матовић Веселин, „Не може се ријека кроз дудук натјерати“, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 1, приредили: Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Бачка Паланка, Ваљево, 2007.
  11. Милосављевић Петар, „Обнова свести о српској језичкој заједници“, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 1, приредили: Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Бачка Паланка, Ваљево, 2007.
  12. Стојановић Јелица, „Идентитет и статус српског језика у Црној Го­ри (некад и сад)“, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 1, приредили: Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Бачка Паланка, Ваљево, 2007.
  13. Стругар Владо, Велика побуна Црне Горе 1988-1989, Књижевне но­вине, Београд, Универзитетска ријеч, Никшић, 1990.
  14. Суботић Момчило, Политичка мисао србистике, ИПС, Београд, 2010.
  15. Тадић Љубомир, У матици кризе. Интервју 1968-1988, Београд, 2000.
  16. Терзић Славенко, „О српском политичком и културном регионали­зму могућности превазилажења“, у: Српски духовни простор, Бања Лука, Српско Сарајево, 1999.
  17. Ћосић Добрица, Промене. Будванске беседе, Београд, 1992.
  18. Џомић Велибор, „Такса на Острог“, Глас, новембар 2008.
PERIODIKA Politička revija 4/2011 УДК: 323.1(=163.41)(497.16) 89-105
ç