Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЕУ И РУСИЈА: ИЗМЕЂУ НОРМАТИВНОСТИ И РЕАЛ-ПОЛИТИКЕ

Сажетак

Полазећи од вредносних оквира који не само да утичу на самоодређење и перцепцију „другог“ у међународној политици, већ и знатно доприносе виђењу сопствених главних и споредних интереса, рад се усредсређује на савремене односе између ЕУ и Русије. Супротстављање ЕУ и Русије тиче се не само конкретних спорова већ има и има своје реперкусије и на теоријска гледишта која се развијају на обе стране. ЕУ себе види као ексклузивну „постмодерну силу“ са супериорним нормативним садржајима која гледа на Русију као на заговорника застарелог реал-политичког приступа што тежи обнови империје. Са друге стране, Русија себе види као државу која се придржава вестфалског, сувереног концепта моћи у међународним односима на основу свог културно историјског наслеђа које је обавезује да се понаша у реал-политичким оквирима. Из ове перспективе, она „нормативну силу“ ЕУ види као израз лажне супериорности иза које се крију геополитички интереси новог „похода на исток“. У раду се надаље детаљно анализира нормативистичка спољна политика ЕУ, вредносно и интересно размимоилажење између ЕУ и Русије, као и руска спољна политика која ствара предуслове за мултиполарни суверени свет са Русијом као његовим „централним балансером“. Закључни део рада објашњава да свака од ове две силе следи логику самодефинисања и својих вредносних оквира која, међутим, није пуко опонирање и ривалска реакција другој сили, већ логични наставак сопствене унутрашње политике и тамошњег доминантног културно-колективног резоновања, а тек секундарно реакција на изазове које му упућује ривал.

кључне речи:

Референце

  1. Авакьян С.А., Конституция России: природа, эволюция, современность, Сашко, Москва, 2000.
  2. Дугин Александар, Основи геополитике 1, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  3. Кејган Роберт, О рају и моћи: Америка и Европа у новом светском поретку, Чаробна књига, Београд, 2003.
  4. Миршајмер Џон, Трагедија политике великих сила, Удружење за студије САД у Србији, Београд, 2009.
  5. Панарин Алекса́ндр, Россия в циклах мировой истории, Издательство МГУ, Москва, 1999.
  6. Стратегија националне безбедности РФ до 2020. године (Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года) из 2009 године, Internet, http://www.scrf.gov.ru/documents/99.htm, 13/12/2017.
  7. Хантингтон Семјуел, Сукоб цивилизација, ЦИД, Подгорица, 1998.
  8. Achibugi Daniele , The Global Commonwealth of Citizens, Princeton University Press, Princeton New Jersey, 2008.
  9. Allison Roy, “Russia resurgent? Moscow’s campaign to “coerce Georgia to peace””, International Affairs Journal, 84:6, Blackwell Publishing Ltd/The Royal Institute of International Affairs, 2008.
  10. Anthony Ian, “Russia as a strategic challenge for the European Union”, SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute, Internet, https://www.sipri.org/commentary/essay/2015/russia-strategic-challenge-european-union, 10/10/2017.
  11. Berholtz Peter, Institutional Aspects of European Integration, Mc Millan Publishing Group, London, 1993.
  12. Busighia Irina, Analysis of EU-Russia Relations, MGIMO, Moscow, 2012.
  13. De Bardeleben Joan, “The Impact of EU Enlargement on the EU-Russian Relationship”, in: A Resurgent Russia and the West: The European Union, NATO, and Beyond (ed. Roger E. Kanet), Republic of Letters Publishing, Dordrecht, 2009.
  14. Deyermond Ruth, “The Uses of Sovereignty in Twenty-first Century Russian Foreign Policy”, Europa-Asia Studies, Vol. 68, Issue 6, 2015.
  15. Donaldson Robert, Nogee Joseph L., The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests, ME Sharpe, Armonk, 2005.
  16. Dûchene Francois, “The European Community and the Uncertainties of Interdependence”, in: A Nation Writ Large? Foreign Policy Problems before the European Community, ( M. Kohnstamm, W. Hager), Macmillan, London, 1973.
  17. European Commission, “What the EuropeanUnion could bring to Belarus”, non-paper, 21 November 2001, Meeting Doc. 265/06 rev 5, 2006.
  18. European Council, Declaration on Kosovo, Presidency Conclusions, 16-17 June, 2005.
  19. Gomart Thomas, EU ‒ Russia relations: Toward a way out of depression, CSIS/IFRI, Washington DC, 2008.
  20. Gowa Joanne, Ballot and Bullets, Princeton University Press, Princeton New Yersey, 1999.
  21. Hill Christopher, “European foreign policy: Power bloc, civilian model – or flop?”, in:, The Evolution of an International Actor ( R. Reinhardt), Westview Press, Boulder, 1990.
  22. Jervis Robert, System Effects: Complexity in Political and Social Life, Princeton University Press. Princeton, 1997.
  23. Kropatceva Elena, “Russian foreign policy in the realm of European security through the lens of neoclassical realism”, Journal of Eurasian Studies, vol. 3, issue 1, January 2012, Hanyang University.
  24. Manners Ian, “Normative Power Europe: A contradiction in terms”, Journal of Common Market Studies, Vol. 20, No. 2, 2002.
  25. Mc Cormic Niel, Questioning Sovereignity, Oxford University Press, Oxford, 1999.
  26. Morgentau Hans, Politics Among Nations, McGraw-Hill Education, New York, 2005.
  27. Putin Vladimir, “Speech and the Following Discussion at the Munich Conference on Security Policy”, Munich, 10 February 2007, Internet, http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034, 24/10/2017.
  28. Ray James Lee, “Wars Between Democracies: Rare, Or Nonexistent”, International Interactions (18:3), 1993.
  29. Schimmelfennig Frank, Sedelmeier Urlich, “Governance by Conditionality: EU Rule Transfer to the Candidate Countries of Central and Eastern Europe”, Journal of European Public Policy, Vol. 11, No. 4, 2004.
  30. Schwartzenberger George, “Civitas Maxima”, Year Book of World Affairs, New York, 1975.
  31. Simionov Loredana Maria, “EU and Russia, cooperation or competition?“, Center for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University, The Romanian Academy, Iași, 2014.
  32. Tocci Nathalie, “The EU as a Normative Foreign Policy Actor”, CEPS Working Document no. 281, Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels, 2008.
  33. Trenin Dimitri, “Russia reborn: reimagining Moscow’s foreign policy”, Foreign Affairs, Vol. 88, Issue 6, 2009.
  34. Tsygankov Andrei, Russia’s Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity, Rowman & Littlefield Publishers, New York, 2016.
  35. Wendt Alexander, “Anarchy is What States Make of It – the Social Construction of Power Politics”, International Organisation, vol. 46, no. 2, 1992.
периодика Српска политичка мисао 4/2017 УДК 327(4-672EU)(470+571) 261-277