Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПОЛИТИКЕ

ЕТИКА СЛОБОДЕ VS. ЕТИКА ЛИБЕРАЛИСТИЧКОГ ПРАГМАТИЗМА

Сажетак

У чланку се анализира концепт етике слободе као етике револуције и демократије наспрам супротног становишта етике либералистичког прагматизма које je карактеристично за доминтантни западни дискурс друге половине XX века, а још увек је присутно и у првим деценијама XXI века. Разматрају се разлози због чега, за разлику од етике слободе, либералистичка етика – у финалној теоријској и практичној инстанци – увек већ упућује на капитулацију. Филозофски појам делања из слободе и одговорности субјекта опозитан је принудном деловању у име „голог живота“ једнако као што су појмови субјекта и догађаја контрастирани сфери нужности. У другом делу рада аутор се критички осврће на релацију принципијелних и пруденцијалних разлога, на основе политике ума, као и средишњу улогу народа за разумевање политичке етике per se.

 

кључне речи:

Референце

  1. Agamben, Giorgio, Homo Sacer, Stanford University Press, Stanford, 1998.
  2. Agamben, Giorgio, The State of Exception, The University of Chicago Press, Chicago, 2005.
  3. Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism, Haracourt, Florida,
  4. Badiou, Alain, Being and Event, Continuum, New York, 2005.
  5. Badiou, Alain, Polemics, Verso, New York, 2006.
  6. Badiou, Alain, Logics of Worlds, Continuum, New York, 2009.
  7. Badiou, Alain, In Praise of Love, The New Press, New York, 2012.
  8. Bernstein, Richard, The Abuse of Evil, Polity Press, Cambridge, 2005.
  9. Castoriadis, Cornelius, The Imaginary Institution of Society, MIT Press, Cambridge, 1998.
  10. Кољевић, Богдана и Фузаро, Дијего, Устанак европских народа, Филип Вишњић, Београд, 2016.
  11. Levinas, Emanuel, Basic Philosophical Writings, Indiana University Press, Indiana, 1996.
  12. Marx, Karl, Later Political Writings, CUP, Cambridge, 1996.
  13. Skinner, Quentin, Liberty before Liberalism, Cambridge, CUP, 1998.
  14. Stending, Guy, The Precariat , Bloomsbury, USA, 2011.
  15. Tormey, Simon, „Two Faces of Democracy in the Work of Agnes Heller“, Ethics and Heritage, eds. Janos Boros and Mihaly Vajda, Brambauer, Pecs, 2007.
  16. Hart, Michael & Negri, Antonio, Empire, HUP, Cambridge, 2000.
  17. Hardt, Мichael & Negri, Antonio, Multitude, The Penguin Press, New York, 2004.
  18. Heller, Agnes & Feher, Franc, The Postmodern Political Condition, Cambridge, Polity Press, 1988.
  19. Hobbes, Thomas, Leviathan, Oxford University Press, Oxford, 1998.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2016 УДК 172.1 27-42