Izaberi jezik:
Tema broja

DRUŠTVENE PROMENE I PROTIVREČNOSTI

ETIČKI IZAZOVI U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

Sažetak

Značaj teme ovog rada multiplikuje se time što je akcenat na etici u savremenom društvu i ekonomiji, ali i njenom aktuelnošću. Naime, etika predstavlja vrlo aktuelnu temu, a rasprave i dileme oko nje privlače ogromnu pažnju različitih zainteresovanih strana. Potrošači kao da su sve zahtevniji u odnosu na preduzeća, a mediji takođe, kao da neprestano zadržavaju svoju pažnju na državnim i korporativnim zloupotrebama i propustima svih ostalih vrsta. Istovremeno, čini se da i sama preduzeća sve više priznaju da nešto što je okarakterisano kao etičko zapravo može biti dobro za poslovanje. Shodno tome, osnovni cilj istraživanja je sagledavanje i ocena etičkih izazova i kritičnih slučajeva u uslovima globalizacije koja značajno menja društvene i ekonomske odnose. Za realizaciju istraživačkog zadatka koristi se metod posmatranja i analiza sadržaja, korišćenjem relevantne literature po pitanju etike i globalizacije u savremenom društvu. Sprovedeno istraživanje etičkih izazova u uslovima globalizacije navodi na zaključak kako etička pitanja i bojazni sa kojima se danas suočavamo nisu više povezani sa ograničenim okvirima nacionalnih ili regionalnih scena. Ova pitanja dobijaju globalne dimenzije i na taj način zahtevaju globalna rešenja. Potrebno je da se osmisle etički propisi koji pokrivaju relevantne aspekte. Posledično, države bi trebalo da usvoje i primene ovakve propise i pravila, jer je to najefikasnije sredstvo da se zaštite njihovi građani, nacionalni interesi i globalno okruženje od opasnosti slobodnog tumačenja etike od strane međunarodnih korporacija.

Ključne reči:

Reference

  1. Ђурђевић Зоран, Вуковић Славиша, „Мигрантска криза и терористичка претња“, Српска политичка мисао, број 4/2016, год. 23. vol. 54, стр. 217-232.
  2. Ђурђевић Зоран, Радовић Ненад, Криминалистичка оператива, Криминалистичко полицијска академија, Београд, 2015.
  3. Клевернић Александар, „Развој глобализма као економског феномена и његов утицај на пољопривредну политику Европске уније“, Српска политичка мисао, број 4/2016, год. 23. vol. 54, стр. 153-168.
  4. Милановић Бранко, Глобална неједнакост, Академска књига, Нови Сад, 2016.
  5. Цвијановић Драго, Михаиловић Бранко, Пејановић Радован, Пословна етика и комуницирање, монографија, Институт за економику пољопривреде, Београд, 2012.
  6. Bauman Zygmunt, Postmodern Ethics, Blackwell, Oxford, 1993.
  7. Beauchamp Tom, Bowie Norman, Ethical Theory and Business, 6th ed., Upper Saddle River NJ: Prentice-Hall, 2001.
  8. Bowie Norman, Business Ethics: A Kantian Perspective, Oxford: Blackwell, 1999.
  9. Brown Marwin, The Ethical Process: An Approach to Disagreements and Controversial Issues, 3rd ed., Upper Saddle River NJ: Prentice-Hall, 2003.
  10. Dobson Andrew, „Environment Sustainabilities: An Analysis and a Typology“, Environmental Politics, 5(3), 1996, стр. 401-428.
  11. Donaldson Thomas, „Values in Tension: Ethics Away from Home“, Harvard Business Review (Sep-Oct), 1996, стр. 48-62.
  12. MacIntyre Alasdair, After Virtue: A Study in Moral Theory, 2nd ed. Notre Dame, 1984.
  13. Mihailović Branko, Cvijanović Drago, „Business ethics and environmental problems“, Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 13, Issue 3, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, 2013, стр. 147-150.
  14. Moore Karl, Lewis David, Birth of Multinational: 2000 Years of Ancient Business History, Copenhagen Business School Press, and More and Lewis, Foundations of Corporate Empire, 1999.
  15. Nozick Robert, Anarchy, State, and Utopia, New York: Basic Books, 1974.
  16. Parker Martin (Ed.), Ethics and organizations, London: Sage, 1998.
  17. Paulson Henry,„The gospel of globalisation: Business leaders must promote the social and economic benefits of liberalization“, Financial Times, November 13, 2001, стр. 20-26.
  18. Rawls John, A theory of justice, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1999.
  19. Scholte Jan Aart, Globalization: A Critical Introduction, London: Macmillan, 2000.
  20. The Report of the World Social Situation 2005: The Inequality Predicament, United Nations Publications, New York, 2005.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2017 УДК 316.32:17 85-100
ç