Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ЕПИЗОДНИ И ТЕМАТСКИ РАМОВИ ЗАПАДНИХ МАС МЕДИЈА О СРБИМА – НЕГАТИВЦИМА СА СЕВЕРА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Сажетак

Рад описује и анализира медијско оружје савременог доба рамовање (framing). Реч је о анализи паковања и интерпретације информација водећих западних мас медија о Косову и Метохији. Рамовање је значајно за анализу од када је утицај мас медија и њихов real time постао огроман. Начин на који медији и стручњаци за односе са јавношћу „пакују“ поруке, превасходно утиче на то како јавност разуме и тумачи догађаје. У том дешифровању, а потом и „упакивању“ поруке, људи често немају времена да пуно размишљају, због чега рамови обазбеђују релативно брз и лак начин за процесуирање информације. Поред техничких могућности мас медија за истовремен и брз пренос пода­така великом брзином, рамовање је њихово најмоћније оружје за утицај на јавно мнење. Овај рад указује на ефекте специфичности епизодног и тематског рамовања на примеру негативног портретисања Срба на северу Косова и Метохије, током дванаестогодишњег боравка припадника међународне заједнице у тој покрајини и то са циљем подстицања научне заједнице на истраживање рамовања као утицајног средства мас медија на српско друштво, такође.

кључне речи:

Референце

  1. Аритоновић, Ивана, „Неки узроци и последице друштвених сукоба на Косову и Метохији“, Баштина, св. 28/2010, стр. 321-343.
  2. Бакић, Јово, „Писање стране штампе о распаду Југославије и рату вођеном на њеном тлу (јануар 1991 – март 1992)“, Социологија, 1997/3, стр. 401-423.
  3. Бакић, Јово, „Да ли је западна јавност у Србима препознала непријатеља – Анализа садржаја Танјуг прес црвених билтена, јануар 1991 – децембар 1993“, Социолошки преглед, вол. 32/1, 1998, стр. 3-29.
  4. Бакић, Јово, „Стереотипи о Србима у јавностима појединих западних нација“, Нова српска политичка мисао, вол. 6/1-2, 1999, стр. 27-55.
  5. Bahador, Babak, The CNN Effect in Action: How the News Media Pushed the West Toward War in Kosovo, Palgrave Macmillan, First Edition, 2007.
  6. Chomsky, Noam: A new Generation Draws Line, Kosovo, East Timor and the Standards of the West, Verso, 2000.
  7. Chong, Dennis, „Framing Theory”, Paper presented at the Annual Meet­ing of the International Society of Political Psychology, Portland, Or­egon, 2007.
  8. February 4, 2000 Web posted at: 3:52 p.m. EST (2052 GMT) „Anger on a bridge in Kosovo“, http://archives.cnn.com/2000/WORLD/europe/02/04/ kosovo.violence.01/index.html
  9. February 21, 2008, „Serbs Continue to Push for Control of Northern Kosovo“ http://www.nytimes.com/2008/02/21/world/europe/21kosovo.html?scp=54&sq=mitrovica&st=nyt
  10. Fisher, Roger, William, Ury: Getting to Yes, Penguin Books.
  11. Friday, 25 February, 2000, 17:41 GMT „Mitrovica residents ‘at each oth­er’s throats’“ http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/656783.stm
  12. Гаћиновић, Радослав, „Политичка пропаганда ефикасно оружје у савременом рату“, Српска политичка мисао, бр. 2/2011, год. 18, вол. 32, стр. 149-168.
  13. Glenny, Misha, The Fall of Yugoslavia, Penguin Books, 1996.
  14. Gregory, Anne, Planning and Managing Public Relations Campaigns, Kogan Page, Second Edition, 2000.
  15. Hallahan, Kirk, „Seven Models of Framing, Implications for Public Re­lations”, Journal of Public Relations Research, 11 (3), 205-242, 1999, Lawrence Erlbaum Associates.
  16. Хондус, Патрик, „Могу ли Срби и Албанци живети заједно?“, Безбедност западног Балкана, Београд, 2007, стр. 4-13.
  17. Iyengar, Shanto, Is Anyone Responsible: How Television Frames Political News, The University of Chicago Press, 1991.
  18. Jackson, Robert & Sorensen, Georg: Introduction to International Rela­tions, Theories and Approaches, Oxford, Third Edition, 2007.
  19. Juda, Tim: Kosovo, War and Revenge, Yale Nota Bene, Second edition, 2002.
  20. June 9, 1999, „Crisis In the Balkans: The Prize; Issue of Who Controls Kosovo’s Rich Mines“, http://www.nytimes.com/1999/06/02/world/crisis-in-the-balkans-the-prize-issue-of-who-controls-kosovo-s-rich-mines.html?scp=159&sq=mitrovica&st=nyt
  21. June 28 1999, World: „Europe Eyewitness: A Mitrovica Homecoming“, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/380577.stm
  22. July 3, 2000, „UN Official Warns Of Losing The Peace In Kosovo“, http://www.nytimes.com/2000/07/03/world/un-official-warns-of-losingthe-peace-in-kosovo.html?scp=97&sq=mitrovica&st=nyt
  23. Kahneman, D., & Tversky, A.: Prospect theory: An analysis of decisions under risk, 1979.
  24. Kitchen, J. Philip, T: Public Relations, Principles and Practice, London, Boston, International Thomson Business Press, 1997.
  25. Lichtenberg, Judith, Democracy and Mass Media a collection of Es­says, Cambridge University Press, 1995.
  26. Lippmann, Walter, The Phantom Public, Library of Conservative Thought.
  27. March 18, 2008, „Kosovar Serbs Clash With Police“, http://www.nytimes.com/2008/03/18/world/europe/18kosovo.html?scp=6&sq=mitrovica&st=nyt
  28. March 25, 2008, „Serbia Formally Proposes Ethnic Partition of Koso­vo“, http://www.nytimes.com/2008/03/25/world/europe/25kosovo.html?scp=51&sq=mitrovica&st=nyt
  29. Miller P. Frederic, Vandome F. Agnes, McBrewster John, Framing (so­cial sciences), Alphascript Publishing, 2009.
  30. November 14 1999, „Fears Grow Over the Facto Partition of Kosovo“, http://www.nytimes.com/1999/11/14/world/fears-grow-over-the-de-facto-partition-of-kosovo.html?scp=20&sq=mitrovica&st=nyt
  31. NOW Conflict Programme Line, Framing Conflict in Society, edited by Schaffner Brian, Sellers J Patrick, Winning With Words, the Origins and Impact of Political Framing, Routledge, 2010.
  32. Saturday, 20 March, 2004, 03:58 GMT, „UK soldiers ready for Mitro­vica“, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3552149.stm
  33. Shanto, Iyengar: Is Anyone Responsible: How Television Frames Politi­cal News, The University of Chicago Press, 1991.
  34. Simmel, Georg, „The Sociology of Conflict“, The American Journal of Sociology, 9, No. 4/1904, стр. 490-525.
  35. Theaker, Alison: The Public Relations Handbook, Routledge, Second edi­tion, 2004.
  36. Универзална Декларација о правима човека, http://www.poverenik.rs/index.php/yu/doc/medjunarodni-dokumenti-/146-eaa-eaaja-o-aa.html
  37. http://www.nytimes.com/2000/02/03/world/2-killed-as-rocket-hits-a-unbus-for-serbs-in-kosovo.html?scp=111&sq=mitrovica&st=nyt
  38. http://www.guardian.co.uk/world/2000/feb/27/balkans
  39. Wilcox, L. Dennis & Cameron, T. Glen, Public Relations, Strategies and Tactics, Pearson, Eighth Edition, 2006.
  40. Џенкинс, Ричард, Етницитет у новом кључу, Библиотека ХХ век, Београд, 2001.
  41. Шљукић, Срђан, „Значај нације и национализма у савременом свету“, Социолошки годишњак, Пале, стр. 245-260, 2008.
  42. Шљукић, Срђан, „Културни ресурси и сукоб: Косово између историје и морала“, у Митови национализма и демократија, Графомаркетинг, Нови Сад, 2009, стр. 119-152.
  43. Шутовић, Милојица, „Антиномије ‘паралелног’ косовског друштва“,
  44. Социологија, вол. XLIX, бр. 1/2007, Београд, стр. 65-88.
периодика Политичка ревија 2/2012 УДК: 323.1(497.115=163.41):316.774(100) 313-338